Texty písní No Doubt The Singles 1992-2003 New

New

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Don't let it go away
This feeling has got to stay
Don't let it go away
This feeling has got to stay
And I can't believe I've had this chance now
Don't let it go away

New, you're so new
You, you're new
And I never had this taste in the past
New, you're so new

My normal hesitation is gone
And I really gravitate to your will
Are you here to fetch me out?
'Cause I've never had this taste in my mouth

Youâre not old
And youâre not familiar
Recently discovered and I'm learning about you

New, you're so new
You, youâre new

And you're consuming me violently
And your reverence shamelessly tempting me
Who sent this maniac?
'Cause I never had this taste in the past

You're different, you're different from the former
Like a fresh battery I'm energized by you

chorus

Why am I so curious?
This territory is dangerous
I'll probably end up at the start
I'll be back in line with my broken heart
New, you're so new
You, you're new
And I never had this taste in the past

chorus

And I canât believe it
Can't believe it
Can't believe it
Can't believe it
Don't let it go away, this feeling has got to stay
Don't let it go away
Nenechte jít pryč
Tento pocit má zůstat
Nenechte jít pryč
Tento pocit má zůstat
A já nemůžu uvěřit, že jsem měl takovou šanci nyní
Nenechte se jít pryč

Nové, ty jsi tak nové
Vy, že jste nový
A já jsem nikdy neměl chuť to v minulosti
Nové, ty jsi tak nové

Můj normální váhání je pryč
A opravdu jsem se soustřeďují na své vůli
Jste zde přines mi ven?
'Protože jsem nikdy neměl tuto chuť v mých ústech

Vy nejste starý
A vy neznáte
Nedávno objevil a učím se o vás

Nové, ty jsi tak nové
Ty, jsi nové

A ty jsi mě násilně náročné
A vaše úcta bezostyšně svůdný mě
Kdo poslal to maniak?
'Protože jsem nikdy neměl chuť to v minulosti

Jsi jiný, jsi jiný než bývalý
Jako čerstvý baterie já jsem pod napětím, které jste

sbor

Proč jsem tak zvědavá?
Toto území je nebezpečné
Budu nejspíš skončí na začátku
Vrátím se v souladu s mým zlomeným srdcem
Nové, ty jsi tak nové
Vy, že jste nový
A já jsem nikdy neměl chuť to v minulosti

sbor

A já jsem přesvědčen, že canât
Nemůžu uvěřit
Nemůžu uvěřit
Nemůžu uvěřit
Nenechte se jít pryč, má tento pocit má zůstat
Nenechte se jít pryč
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy