Texty písní No Doubt Tragic Kingdom Tragic Kingdom

Tragic Kingdom

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Once was a magical place
Over time it was lost
Price increased the cost
Now the fortune of the kingdom
Is locked up in its dungeon vaults
The castle floor lies in traps
With coiled wired set back
Decoyed by old cheese
Now the drawbridge has been lifted
As the millions

They drop to their knees
They pay homage to a king
Whose dreams are buried
In their minds

His tears are frozen stiff
Icicles drip from his eyes
The cold wind blows as it snows
On those who fight to get in
On heads that are small
Disillusioned as they enter

They're unaware what's
Behind castle walls
But now it's written in stone
The king has been overthrowned
By jesterly fools
And the power of the people
Shall come to believe they do rule
They pay homage to a king
Whose dreams are buried
In their minds
His tears are frozen stiff

Icicles drip from his eyes
Welcome to the tragic kingdom
Cornfields of popcorn
Have yet to spring open
Have they lost their heads
Or are they just all blind mice
We've heard all their stories
One too many times
Hypnotized by fireflies
That glow in the dark
Midgets that disquise themselves
As tiny little dwarfs

The parade that's electrical
It serves no real purpose
Just takes up a lot of juice
Just to impress us
They pay homage to a king
Whose dreams are buried
In their minds
His tears are frozen stiff

Icicles drip from his eyes
Welcome to the tragic kingdom
Cornfields of popcorn
Have yet to spring open
Bylo jednou jedno kouzelné místo
V průběhu času se ztratilo
Cena zvýšila náklady
Teď jmění tohoto království
Je uzamčeno v jeho sklepním žaláři
Podlaha zámku leží v pastích
S drátem ovinutým nezdarem
Navnaděni na starý sýr
Teď se most zvedl
Jako miliony

Klesnou na kolena
Vzdávají poctu králi
Jehož sny jsou pohřbeny
V jejich myslích

Jeho slzy jsou zamrzle tuhé
Rampouch kape z jeho očí
Jak sněží, fouká studený vítr
Na ty, kteří se probojovávají dovnitř
Na hlavy, které jsou malé
Rozčarované, když vstoupí

Nejsou si vědomi, co je
Za zdmi paláce
Ale teď je v kamenu napsáno
Že král byl svržen
Šprýmařskými blázny
A síla lidí
Musí dospět k přesvědčení, že vytvoří pravidlo
Vzdávají poctu králi
Jehož sny jsou pohřbeny
V jejích myslích
Jeho slzy jsou zamrzle tuhé

Rampouchy kapou z jeho očí
Vítejte v tragickém království
Kukuřičná pole popkornu
Měly by se ještě na jaře odkrýt
Měli by přijít o hlavy
Nebo jsou to jen slepé myši
Slyšeli jsme všechny jejich příběhy
Jeden příliš mnohokrát
Hypnotizovaní světluškami
Které svítí ve tmě
Komáři, kteří se maskují
Jako malí trpaslíci

Přehlídka je elektrická
Neslouží k žádnému opravdovému účelu
Jen čerpá hodně šťávy
Jen aby na nás udělala dojem
Vzdávají poctu králi
Jehož sny jsou pohřbeny
V jejich myslích
Jeho sny jsou zamrzle tuhé

Rampouchy kapu z jeho očí
Vítejte v tragickém království
Kukuřičná pole popkornu
Měly by se ještě na jaře odkrýt
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy