Texty písní NOFX Shower Days

Shower Days

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

in the morning I awake I feel my bladder about to break I scratch my balls
I rub my eyes just feeling lousy my girlfriend tells me that it's time to take
a bath I say, "no, not today, it's only Tuesday" once every 24 hours I'm
supposed to take a shower that's not the way I do it do it do it personal
hygiene is the last thing on my mind I don't want to do it do it do it it
doesn't make a difference to me everyday I do the same old thing so
why should I have to be clean? those dreaded Wednesdays and Saturdays
also known as shower days I hate them
Ráno jsem se probudil jsem se cítit můj močový měchýř o přestávce jsem se škrábu koule
I třít oči jen mizerný pocit, moje přítelkyně mi říká, že je čas, aby se
Lázně I řekl: "Ne, dneska ne, je to jen úterý" jednou za 24 hodin jsem
má sprchu, že to není tak, jak jsem to udělat to osobní
hygiena je poslední věc, kterou mám na mysli já nechci, aby to to to to
nedělá rozdíl pro mě každý den mi ta stejná stará záležitost, takže
Proč bych měl být čistý? ty obávané středu av sobotu
známý také jako sprchový kout dny je nenávidím
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy