Texty písní Nomy Cocaine

Cocaine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You are in pain
Take your life, take your life with cocaine
But I am who I am
so I do what I can, when I can
but I can't really do a damn thing

So fine this day
all your problems has gone away
but tomorrow, when you wake up
all your problems are back to stay

Your life,
a game
turn it up, turn it up with cocaine
And every time that you live is a time when you feel
and the only time you heal

Tell me what it is
and it would never be like this
A problem that we have in common
baby tell me what it is
it probably doesn't mean a piss
yeah, rip my heart apart

Now it's too late, too late to live
only heaven loves you now
so love it back for once
just once

Now it's too late, too late to live
and my conscience killing me
so I'm alive
but I'm not free

and for all of you that can relate to this too
and for all of you that can relate to this too

White snow
I know
You're on a place where I just can't go
But I hope you do remember
your snow doesn't warm you in December

You are in pain
Take your life, take your life with cocaine
But I am who I am
so I do what I can, when I can
but I can't really do a damn thing

Now it's too late, too late to live
only heaven loves you now
so love it back for once
just once

Now it's too late, too late to live
and my conscience killing me
so I'm alive
but I'm not free

and for all of you that can relate to this too
and for all of you that can relate to this too

Tell me what it is
and it would never be like this
A problem that we have in common
baby tell me what it is
it probably doesn't mean a piss
yeah, rip my heart apart

You are in vain
Take your life, take your life with cocaine
But I am who I am
so I do what I can, when I can
but I can't really do a damn thing

Now it's too late, too late to live
only heaven loves you now
so love it back for once
just once

Now it's too late, too late to live
and my conscience killing me
so I'm alive
but I'm not free

and for all of you that can relate to this too
and for all of you that can relate to this too

Now its too late(x4 with echo)
Trápíš se
Žij život, žij ho kokainem
Ale já jsem kdo jsem
Tak dělám co chci, kdy chci
Přesto nedokážu udělat nic

Dneska se cítíš tak fajn
Všechny problémy jsou pryč
Ale zítra, až se vzbudíš
Budou zase zpět, tížit Tě

Tvůj život,
jedna prostá hra,
převrať ho, převrať ho kokainem
A každá chvíle, když žiješ, je i chvíle, kdy cítíš
a jediná chvíle, kdy se uzdravuješ

Řekni mi, co se stalo
a už nikdy se to nestane
Společný problém
zlato, řekni mi, co je to za problém
asi to stojí za hovno
jen si roztrhej mé srdce na kusy

Je příliš pozdě, pozdě žít
pouze v nebi už najdeš lásku
tak jim ji oplať, pro jednou
jen jedinkrát

Je příliš pozdě, pozdě žít
a mé svědomí mne ubíjí
takže jsem živ
avšak nikoliv volný.

a pro všechny z vás, kterých se to také týká
a pro všechny z vás, kterých se to také týká

Bílý sníh
Já vím
Jsi na místě, kam já prostě vkročit nemůžu
Přesto doufám, že si pamatuješ
že Tě tvůj snížek v Prosinci nezahřeje

Trápíš se
Žij život, žij ho kokainem
Ale já jsem kdo jsem
Tak dělám co chci, kdy chci
Přesto nedokážu udělat nic

Je příliš pozdě, pozdě žít
pouze v nebi už najdeš lásku
tak jim ji oplať, pro jednou
jen jedinkrát

Je příliš pozdě, pozdě žít
a mé svědomí mne ubíjí
takže jsem živ
avšak nikoliv volný.

a pro všechny z vás, kterých se to také týká
a pro všechny z vás, kterých se to také týká

Řekni mi, co se stalo
a už nikdy se to nestane
Společný problém
zlato, řekni mi, co to je
asi to stojí za hovno
jen si roztrhej mé srdce na kusy

Trápíš se
Žij život, žij ho kokainem
Ale já jsem kdo jsem
Tak dělám co chci, kdy chci
Přesto nedokážu udělat nic

Je příliš pozdě, pozdě žít
pouze v nebi už najdeš lásku
tak jim ji oplať, pro jednou
jen jedinkrát

Je příliš pozdě, pozdě žít
a mé svědomí mne ubíjí
takže jsem živ
avšak nikoliv volný.

a pro všechny z vás, kterých se to také týká
a pro všechny z vás, kterých se to také týká

Už je příliš pozdě (x4 s ozvěnou)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy