Texty písní Nomy Song Or Suicide Hold Your Head Up High

Hold Your Head Up High

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You said you're just one in the crowd
But your laughter is way too loud
You filled the darkest room with light

Your life has complicated you
But you know just what to do
The light you give is not in you

Hold your head up high
And this pain will die
Somehow, somewhere, just try
You're living in the dark
Where no one can see your tears
But hold your head up high

Can you tell me that I'm wrong?
Don't keep your broken heart too long
Deep inside you growing strong

Look beyond your life today
Can you see yourself this way
When the wintercold is gone

Hold your head up high
And this pain will die
Somehow, somewhere, just try
You're living in the dark
Where no one can see your tears
But hold your head up high
Řekl jsi, že jsi jen jeden v davu
Ale tvůj smích je příliš hlasitý
Vyplnil jsi nejtemnější místnost světlem

Tvůj život je komplikovaný
Ale ty víš co jen dělat
Světlo které dáváš není v tobě

Zvedni vysoko hlavu
A tahle bolest zemře
Nějak, někde, jen to zkus
Žiješ ve tmě
Kde nikdo nemůže vidět tvé slzy
ale zvedni svou hlavu vysoko

Můžeš mi říct, že se mýlím?
Neuchovávej své srdce zlomené příliš dlouho
Hluboko uvnitř jsi silná

Ohlédni se dnes za svým životem
Vidíš se na této cestě
Když je zima pryč

Zvedni vysoko hlavu
A tahle bolest zemře
Nějak, někde, jen to zkus
Žiješ ve tmě
Kde nikdo nemůže vidět tvé slzy
ale zvedni svou hlavu vysoko
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy