Texty písní Northland Northland Immortal Forest Song

Immortal Forest Song

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sunlight takes the darkness away,
springtime calls the spirits of the land.
A mystic forest is my home
where wind blows with an ancient beautiful song.

Awake my forces to leave!

Immortal forest song!
Echoes of the past.
Immortal forest song!
Remain as silence eternally.

Night falls for the wandering spirits,
Thousands of souls will feast in the dark.
No one knows the secrets of the land
and forgotten tales of the past.

Spirits, tell me your fantasies,
let me hear your weak voice
And fairytales will be told
'till the end of time.

Weak wind of the inner forest,
let the bloomy flowers grow.
Take me through the endless season
and where the sun is gone.
Sluneční svit zahání temnotu
jaro povolává duchy země
tajemný les je mým domovem
kde vichry vanou v prastaré a překrásné písni

Probuďte mé síly k odchodu!

Nesmrtelná píseň lesa!
Ozvěny minulosti
Nesmrtelná píseň lesa
Zůstává tichou navždycky

Nastává noc pro toulavé duchy
Tisíce duší budou hodovat v temnotách
Nikdo nezná tajmeství země
A zapomenuté příběhy dávných časů

Duchové vyprávějte mi své sny
nechtě mě naslouchat vašim tichým hlasům
Nechť příběhy jsou vyprávěny
až do konce časů

Slabý vítr v hlubokém lese
nechává kvetoucí rostliny růst
Proveďte mě tímto nekonečným obdobím
Dokud bude slunce svítit.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy