Texty písní Nouvelle Vague Nouvelle Vague (1) Guns Of Brixton

Guns Of Brixton

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When they kick at your front door
How you gonna come?
With your hands on your head
Or on the trigger of your gun

When the law break in
How you gonna go?
Shot down on the pavement
Or waiting on death row

You can crush us
You can bruise us
But you´ll have to answer to
Oh, the guns of Brixton

The money feels good
And your life you like it well
But surely your time will come
As in heaven, as in hell

You see, he feels like Ivan
Born under the Brixton sun
His game is called survivin´
At the end of the harder they come

You know it means no mercy
They caught him with a gun
No need for the Black Maria
Goodbye to the Brixton sun

You can crush us
You can bruise us
Yes, even shoot us
But oh-the guns of Brixton

When they kick at your front door
How you gonna come?
With your hands on your head
Or on the trigger of your gun

You can crush us
You can bruise us
Yeah, even shoot us
But oh-the guns of Brixton

Shot down on the pavement
Waiting in death row
His game is called survivin´
As in heaven as in hell

You can crush us
You can bruise us
But you´ll have to answer to
Oh, the guns of Brixton
Když vykopli tvoje přední dveře
jak to teď půjde dál?
S tvýma rukama na tvojí hlavě
nebo na spoušti tvojí pistole

Kdž se do toho plete zákon
jak to půjde dál?
Sestřelený na chodníku
nebo čekající na smrt ve rvačce

Můžete nás zničit
Můžete nás potlouct
Ale budete mít odpověď k
o,pistole z Brinxton

Peníze dělají dobře
a tvůj život ti dělá dobře
Ale jiszě tvůj čas přijde
jak v nebi,tak v pekle

Vidíš,cítí se jako Ivan narozen pod Brinxtonským sluncem
Jeho hra se jmenuje přežívání
a oni přijdou na těžším konci

Ty víš,že to znamená žádné slitování
Chytili ho s pistolí
Nepotřebuje k černé marii
nashledanou Bronxtonské slunce

Můžete nás zničit
Můžete nás potlouct
Ano,dokonce zastřelit
o,pistole z Brinxton

Když vykopli tvoje přední dveře
jak to teď půjde dál?
S tvýma rukama na tvojí hlavě
nebo na spoušti tvojí pistole

Můžete nás zničit
Můžete nás potlouct
Ano,dokonce zastřelit
o,pistole z Brinxton

Sestřelený z chodníku
Čekající na smrt ve rvačce
Jeho hra se jmenuje přežívání
jak v nebi,tak v pekle

Můžete nás zničit
Můžete nás potlouct
Ale budete mít odpověď k
o,pistole z Brinxton
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy