Texty písní Oasis Be Here Now D'You Know What I Mean?

D'You Know What I Mean?

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Step off the train all alone at dawn
Back into the hole where I was born
The sun in the sky never raised an eye to me
The blood on the trax and must be mine
The fool on the hill and I feel fine
Don't look back cos you know what you might see

Look into the wall of my mind's eye
I think I know, but I don't know why
The questions are the answers you might need
Coming in a mess going out in style
I ain't good-looking but I'm someone's child
No-one can give me the air that's mine to breathe

I met my maker
I made him cry
And on my shoulder he asked me why
His people won't fly through the storm
I said "Listen up man, they don't even know you're born"

All my people right here, right now
D'You Know What I Mean?
All my people right here, right now
D'You Know What I Mean?
All my people right here, right now
D'You Know What I Mean?
Yeah, yeah

I don't really care for what you believe
So open up your fist or you won't receive
The thoughts and the words of every man you'll need
Get up off the floor and believe in life
No-one's ever gonna ever ask you twice
Get on the bus and bring it on home to me
Za úsvitu jsem sám vystoupil z vlaku
Zpátky do tý díry,kde jsem se natodil
Slunce mi nikdy nezasvítilo do očí
Krev na traxu a musí být moje
Hlupák na kopci a cítím se dobře
Neohlížej se, protože víš, co bys mohl vidět

Koukni se na zeď duše mého oka
Myslím,že vím, ale nevím proč
Otázky jsou odpověďmi, které bys mohl potřebovat
Přicházející v nepořádku, odcházející stylový
Nevypadám dobře, ale jsem něčí dítě
Nikdo mi nemůže dát ten vzduch, který je můj

Potkal jsem svého stvořitele
Rozbrečel jsem ho
A na mém rameni se mě zeptal proč
Jeho lidé neproletí bouřkou
Řekl jsem "Poslouchej chlape, oni ani neví, že jsi se narodil"

Všichni moji lidé, pojďte sem, hned teď
Jestli víš, co tím myslím?
Všichni moji lidé, pojďte sem, hned teď
Jestli víš, co tím myslím?
Všichni moji lidé, pojďte sem, hned teď
Jestli víš, co tím myslím?
Yeah, yeah

Vážně se moc nestarám o to, čemu věříš
Tak otevři svou pěst a neobdržíš
Ty myšlenky a slova každého muže, které budeš potřebovat
Vstaň a věř v život
Nikdo se tě nikdy nebude ptát dvakrát
Jdi na autobus a přines mi to domů
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy