Texty písní Oasis Dig Out Your Soul The Shock Of The Lightning

The Shock Of The Lightning

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm over my heart's desire
I feel cold, but i'm back in the fire
Outta control but i'm tied up tight
Come in, come out tonight

Coming up in the early morning
I feel love and the shock of the lightning
I'll follow into the blinding light
Come in, come out, come in, come out tonight

Love is a time machine
Up on the silver screen
It's all in my mind
Love is a litany
A magical mystery
And all in good time
And all in good time
And all in good time

I've got my feet on the street but I can't stop flying
My head's in the clouds but at least I'm trying
I'm outta control but I'm tied up tight
Come in, come out tonight

There's a hole in the ground into which I'm falling
So God speed to the sound of the pounding
I'm all in to the blinding light
Come in, come out, come in, come out tonight

Love is a time machine
Up on the silver screen
It's all in my mind
Love is a litany
A magical mystery
And all in good time
And all in good time
And all in good time

It's all in my mind
Love is a time machine
Up on the silver screen
And all in good time
And all in good time
And all in good time
Já jsem na mé srdce touží
I zima, ale já jsem zpátky v ohni
Outta Control, ale já jsem pevně svázaný
Pojď dál, pojď ven dnes večer

Přijít v časných ranních hodinách
Cítím lásku a šoku z blesku
Budu následovat do oslnivého světla
Pojď dál, pojď ven, pojď, pojď ven dnes večer

Láska je stroj času
Až na stříbrném plátně
Je to všechno v mé mysli
Láska je jako sled
Magical Mystery
A to vše s dostatečným předstihem
A to vše s dostatečným předstihem
A to vše s dostatečným předstihem

Mám nohy na ulici, ale já se nemůže zastavit létání
Moje hlava je v oblacích, ale alespoň se snažím
Já jsem Outta Control, ale já jsem pevně svázaný
Pojď dál, pojď ven dnes večer

Tam je díra v zemi, do které jsem se zamiloval
Takže rychlost Boha, aby zvuk bušení
Jsem se do oslepující světlo
Pojď dál, pojď ven, pojď, pojď ven dnes večer

Láska je stroj času
Až na stříbrném plátně
Je to všechno v mé mysli
Láska je jako sled
Magical Mystery
A to vše s dostatečným předstihem
A to vše s dostatečným předstihem
A to vše s dostatečným předstihem

Je to všechno v mé mysli
Láska je stroj času
Až na stříbrném plátně
A to vše s dostatečným předstihem
A to vše s dostatečným předstihem
A to vše s dostatečným předstihem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy