Texty písní OK Go Of the Blue Colour Of the Sky Before the Earth Was Round

Before the Earth Was Round

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Before the earth was round,
There was no end to things
No one tried to measure what they knew

Everything was warm
And everyone would love
And every contradiction was true
The sun worked twice as hard
And the moon was twice as far
And the sky was still honestly blue

The sky was still honestly blue

But when the time came
Everything spiraled in
And everyone forgot what they knew

War became a job
And love became a mystery
And heart and head were bent out of tune
Fear and doubt began
And God threw up his hands
And the sky didn't know what to do

The sky didn't know what to do
The sky didn't know what to do
Před tím, než byla země kulatá,
Nebyl tu žádný konec věcem
Nikdo se nesnažil změřit co věděli

Vše bylo teplé
A všichni milovali
A každý rozpor byl pravdivý
Slunce pracovalo dvakrát víc
A měsíc byl dvakrát dál
A nebe bylo stále čistě modré

Nebe bylo stále čistě modré

Ale když čas přišel
Vše prudce pokleslo
A všichni zapoměli co věděli

Válka se stala prací
A láska se stala záhadou
A srdce a hlava byli vytrženi z melodie
Strach a pochybnosti začali
A bůh rozhodil rukama
A nebe nevěděo co dělat

Nebe nevěděo co dělat
Nebe nevěděo co dělat
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy