Texty písní Opeth Ghost Reveries Ghost of Perdition

Ghost of Perdition

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Ghost of Mother
Lingering death
Ghost on Mother's Bed
Black strands on the pillow
Contour of her health
Twisted face upon the head

Ghost of perdition
Stuck in her chest
A warning no one read
Tragic friendship
Called inside the fog
Pouring venom brew deceiving

Devil cracked the earthly shell
Foretold she was the one
Blew hope into the room and said:
"You have to live before you die young"

Holding her down
Channeling darkness
Hemlock for the gods
Fading resistance
Draining the weakness
Penetrating inner light

Road into the dark unaware
Winding ever higher

Darkness by her side
Spoke and passed her by
Dedicated hunter
Waits to pull us under
Rose up to it's call
In his arms she'd fall
Mother light received
And a faithful servent's free

In time the hissing of her sanity
Faded out her voice and soiled her name
And like marked pages in a diary
Everything seemed clean and is unstained
The incoherent talk of ordinary days
Why would we really need to live?
Decide what is clear and what's within a haze
What you should take and what to give

Ghost of Perdition
A saint's premonitions unclear
Keeper of holy hordes
Keeper of holy whores

To see a beloved son
In despair of what's to come
Duch matky
Vleklá smrt
Duch na matčině posteli
Černá vlákna na polštáři
Obrysy jejího zdraví
Pokroucené obličeje nad hlavou

Duch záhuby
Zastřčen v její hrudi
Nikým nečtené varování
Tragické přátelství
Volané uvnitř mlhy
Tekoucí jed várka klame

Ďáel prorazil zemskou skořápku
Předpověděl že byla ta jedna
Zavinul do pokoje naději a řekl:
"Musíš žít než zemřeš mladá"

Drží jí dole
Soustřeďuje temnotu
Bolehlav pro bohy
Vadnoucí odpor
Vysává slabost
Prostupuje vnitřní světlo

Neopatrná cesta do temna
Otáčející se ještě výše

Temnota po jejím boku
Promluvila a nechala jí projít kolem
Oddaný lovec
Čeká aby nás strhl pod
Vstal k tomu volání
V jeho náručí by měla padnout
Obdržené světlo matky
A věrný sluha zdarma

V době syčení jeho příčetnosti
Uvadl její hlas a pošpiněno její jméno
A jaké vyznačené stránky v jejím diáři
Všechno se zdálo čisté co je neposkvrněné
Nesouvislá mluva běžných dní
Proč bychom skutečně potřebovali žít?
Rozhodni co je jasné a co v mlze
Co bys měl vzít a co dát

Duch záhuby
Nejasná předtucha svatého
Hlídač svatých hord
Hlídač svatých děvek

Vidět milovaného syna
V zoufalství co přijde

Jestli by někdo seřízl zdroj proudu
A všechno by se změnilo
Padlo by přesvědčení
Ve stínu spravedlnosti
Přelud tvé mysli
Tě může volat abys šel
Vzpírajíc se zapomenutým hodnotám
Kde je oběť kořistí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy