Texty písní Opeth Ghost Reveries Isolation Years

Isolation Years

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There's a sense of longing in me
As I read Rosemary's letter
Her writing's honest
Can't forget the years she's lost

In isolation
She talks about her love
And as I read
"I'll die alone"
I know she was aching
There's a certain detail seen here
The pen must have slipped to the side
And left a stain
Next to his name
She knew he was gone

And isolation
Is all that would remain
"The wound in me is pouring out
To rest on a lover's shore"
Cítím touhu
Jak čtu dopis od Rosemary
Její psaní je čestné
Nemůže zapomemout léta která ztratila

V izolaci
Mluví o své lásce
A jak čtu
"Zemřu sama"
Vím že ji něco bolelo

Je tu vidět jasný detail
Pero muselo uklouzout ke straně
A zanechalo skvrnu
Vedle jeho jména
Věděla že je pryč

A izolace
Je vše co by zůstalo
"Zranění se ze mne dostává ven
aby odpočívlo na pobřeží milenců"
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy