Texty písní Opeth My Arms, Your Hearse Credence

Credence

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Deserted again
You speak to me through the shadows
Walking in closed rooms, Using cold words
Captured by the night
The yearning escapes from my embrace
Strange silhouettes whisper your thoughts, Scream your sadness
And they all turned away, Unable to face more of this death
Credence in my word
Written in dust, Tainted by memories
I confess my hope, Recognize my loneliness
Your laughter weeps the truth
Push me into corners
Confirming the epitaph of my soul
And displaying the once unknown Karma
Znovu opuštěný
Mluvíš se mnou skrze stíny
Chodím zavřenými pokoji, užívám chladná slova
Polapen nocí
Toužící unikl z mého objetí
Podivné silulety šeptají tvé myšlenky a křičí tvůj smutek
A všechny se otočily, neschopny čelit více této smrti
Víra v mých slovech
Napsán v prachu, popsán myšlenkami
Uznávám mou naději, rozpoznávám své osamění
Tvůj smích pláče pravdu
Tlačí mě do rohu
Potvrzuje epitaf mé duše
A zobrazuje kdysi neznámou karmu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy