Texty písní Opeth My Arms, Your Hearse The Amen Corner

The Amen Corner

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

White summer
So far I have gone to see you again
Hiding your face in the palm of your hands
Finding solace in the words I do despise
You snatch at every sound
And even though you believe that I am shackled within death
memories are tainted with paleness
Crestfallen still
Those eyes... empty like a barren well
It was the only task I would undertake
To reap the harvest that was mine
The seed that had sprung into a florid meadow
And left me helpless in your embrace
The bond we never spoke of, Once stark and enticing
Now slowly smoldering to dust
The celestial touch, From grey to black
A fathomless void enclosing
Unwritten secrets beneath the cobwebs
I can not endure, And so I rose from my sleep
The moon turned away its face
Overture of the long, Black night begins...
Something you said: Eerie circles upon the waters
Until now we have shared the same aura
My ashes within your hands
My breath in the sepulchral mound
You know that your night is my day
The final spark that blew life into me
The Demon Of The Fall
Bílé léto
Tak daleko jsem šel jen proto abych tě znovu uviděl
Skrýváš svou tvář v dlaních
Nacházíš útěchu ve slovech kterými pohrdám
Chápeš se každého zvuku
A i když věříš že jsem svázán smrtí
vzpomínky jsou zbarveny bledostí
Stále zahanbený
Ty oči... prázdné jako vyschlá studna
To byl jediný úkol který bych vykonal
Sklidit úrodu, která byla moje
Semeno které vytrysklo v květnatou louku
A nechalo mě bezmocného v tvém obětí
Pouto o kterém jsme nikdy nemluvili, jednou strnulé a svůdné
Nyní pomalu dohořívající v popel
Dotyk nebes, z šedě do černě
Přibližující se nezměrná prázdnota
Nepsaná pravidla pod pavučinou
Nemůžu vytrvat a tak vstávám ze spánku
Měsíc odvrátil svou tvář
Předehra dlouhé, černé noci začíná...
Něco co jsi řekla: Děsivé kruhy na vodě
Až doteď jsme zdílely stejnou auru
Můj prach ve tvých rukách
Můj dech ve hřbitovní mohyle
Víš že tvá noc je mým dnem
Poslední jiskra která mi vzdechla život
Démon Podzimu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy