Texty písní Opeth Still Life Moonlapse Vertigo

Moonlapse Vertigo

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Kept warm by the light of the lantern
Lost sight of everything tonight
My presence blackens their pattern
A pock in the healthy and calm

Their scorn behind your back
My promise would put them down
No trace of reverance left
Immemorial fire in their eyes

I would persih at the given signal
At the slightest touch from my soul
Tainted prophet in flesh
For all the plagued and lost

Dripping sin
Decision in stalemate
Dare to feel death at hand
Surprised me with its voice
Through the forest came the morn

Across the leafy pathway
Their deeds smeared in blood
For all to behold
The council of the cross
Must have sensed my coming
The pest through the air
With despise for squalor
Lashing out at the poor

I turned away my eyes
In pallor escape from the end
Fading time to leave from here
And less to fulfill my task
She would be safe and firm
Nothing of this is in vain
Taken away from stifling grace
And saved from the past
Udržené teplo ohňem lucerny
Ztratil jsem dnes večer vše z dohledu
My přítomnost černí jejich šablonu
Dolík ve zdraví a klidu

Jejich opovržení za tvými zády
Můj slib by je potlačil
Nezůstala žádná stopa vzpomínky
Pradávný oheň v jejich očích

Zemřel bych na daný signál
Na nejjemnější dotyk mé duše
Pomalovaný věštec ve vnitřnostech
Aby se vše umořilo a ztratilo

Kapající hřích
Rozhodnutí ve slepé uličce
Odvažuji se cítit smrt v rukách
Překvapil mě svým hlasem
Skrze les přišlo jitro

Přes listantou cestu
Jejich skutku pomazané krví
Aby všichni uzřeli
Koncil kříže
Museli cítit můj příchod
3kůdce ve vzduchu
S odmítáním odpadu
Šlechají chudé

Odvrátil jsem své oči
V bledém útěku z konce
Ubývající čas na můj odchod
A ještě méně na splnění mého úkolu
Byla by bezpečná a pevná
Nic z tohoto není na zmar
Odejit z dusící zdvořilosti
A zachráněn před minulostí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy