Texty písní Otep Sevas Tra Jonestown Tea

Jonestown Tea

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

and it sounds like...armageddon
sounds like...armageddon
sounds like...cum & drink with me
....
cum & drink with me

and I remember him fucking me.
and I remember liking it
I didn't know any better,

and I remember the smell, and the pain, & the shame
and I remember being afraid and thinking everyday---
every single day that it was my fault...

oh but what happened to that little girl,
who used to dream of one day ruling the world,
who used to draw pretty pictures,

in my room---beneath the moon
destroying to create
softly praying to god,

what do I do now?
what do I do now?

as I secretely masturbate...
but then I'd hear his hooves coming down the floor
with a bible in his hand...

softly opening my door and he'd say...

DAUGHTER! the day of your attonement is due!
well there's 3 million sinners out there...
and that includes YOU!

no daddy don't! (2x)
LEAVE ME ALOOOOONE! (3x)
NO I DON'T WANT TO BE FREE! (2x)
SO TAKE YOUR DICK OUT OF ME!
PLEASE TAKE YOUR DICK OUT OF ME! (3x)

I'm bleeding, it's not fair
you see there's this little place I like to go,

I like to run and hide---deep inside,
where all the nightmares are real,and all the monsters come alive,

oh, but the things I've seen in soft, soft visions and terrifying prophecies,
like serpents on the take & gods coming in all sizes & shapes
nothing seems fulfilling anymore

well your temples are swollen in deceit & the body of your missionary

he's rotting...
rotting in defeat mama?

MAMA!
are the aliens coming to take us away? [mama?]
is armageddon gonna happen again today?

LOOK WHAT HE DID TO ME!! WHY DID YOU DO IT TO ME?
HOW COULD YOU DO IT TO ME!! WHY DID YOU DO IT TO ME?

I WILL NOT CRY -- I WILL NOT CRY
I PREFER DIE!!! than live---this life--of LIES!!!

KILL WHAT U CAN ---- CHALLENGE EVERYTHING
vengeance is mine.

hey...I'm sorry...baby...
please come back inside...we can laugh a little...
& live & die
no wait. see, eye got this hot pot of jonestown tea &
its been brewing for you & me
oh, it only takes one sip

come one baby
surrender your lips
I can take u someplace nice

I can take u...someplace NICE.

breed my disease be my disease and vengeance will be mine
its closer than u think...

so I entered his room at 32 past noon
with my little ritual knife...
I cut out his tounge
liberated his wife
she loved me for it other world woman,

well, thats what she called me [destroyer] the one who sets yo free
[cum & drink with me]

we all die like cartoons, surrender your children,
kids who like to kill, lies
a zní to jako... armageddon
zní jako... armageddon
zní jamko... pojď a pij se mnou
...
pojď a pij se mnou

a já si pamatuju, jak mě jebal
a pamatuju si, že se mi to líbilo
nepoznala jsem nic lepšího

a pamatuju si pach, a bolest a stud
a pamatuju si, jak jsem se bála, každý den myslela
každý den, že to je má vina...

ach, však co se stane té malé holce
kdo snil, že jednou bude vládnout světu
kdo maloval pěkné obrazy

v mém pokoji --- pod měsícem
ničící pro stvoření
jemně modlící se k bohu

co teď mám dělat?
co teď mám dělat?

když tajně masturbuju...
a pak slyším, jak jeho kopyta tlučou po zemi
s biblí v jeho ruce...

jemně otevírá dveře a říká...

DCERO! den tvého vykoupení se blíží!
jsou tu další 3 miliony hříšníků...
a mezi ně patříš i TY!

ne tati, nedělej to!
NECH MĚ BÝÝÝT!
NE, NECHCI BÝT VOLNÁÁ!
VYTÁHNI HO ZE MNĚ!
PROSÍM, VYTÁHNI HO ZE MNĚ!

krvácím, to není fér
je malé místečko, kam chci jít

chci utéct a ukrýt se --- hluboko uvnitř
kde všechny noční můry jsou opravdové, a monstra
ožívají

ach, však věci jsem viděla v jemných, jemných snech a hrůzných proroctvích
jako pokušitelé na lovu a bohové všech velikostí a obrysů přicházející
nic nezdá se být naplňující

nuže, tvé chrámy jsou nateklé v klamu a tělo tvého
posla

hnije...
hnije v záhubě, matko?

MATKO!
přichází nás unést mimozemšťani? [matko?]
stane se dnes znovu armageddon?

PODÍVEJ SE, CO MI UDĚLAL? PROČ JSI MI TO
UDĚLAL?
JAK JSI MI TO MOHL UDĚLAT!! PROČ JSI MI TO
UDĚLAL?

NEBUDU PLAKAT - NEBUDU PLAKAT
RADĚJI ZEMŘU! jak žít - tenhle život - LŽÍ!!!

ZABIJ CO MŮŽEŠ - PORAZ VŠE
odplata je má.

hej... je mi to líto... zlato...
prosím, vrať se dovnitř... můžem se trochu smát... a žít a zemřít
ne, počkej, hele, uvařím horký šálek čaje a uvařím ho pro tebe i mě
ach, je to jen jeden srk

no tak, zlato
podlehni svým rtům
vezmu tě na nějaké pěkné místo

vezmu tě... na nějaké PĚKNÉ místo

plodím svou nákazu, a pomsta bude

je blíže, jak si myslíš...

tak vstoupila jsem do pokoje 32 minut po půlnoci
s malým rituálním nožem
vyřezala jsem mu jazyk
osvobodila jeho ženu
milovala mě pro to, žena z jiného světa

inu, tak mě nazývala [ničitelka], ta, jenž
tě osvobodí
[pojď a pij se mnou]

všichni zemřeme jako v pohádce, podlehnou vaše děti, děti jež rády zabíjejí, lži
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy