Texty písní Otep Sevas Tra Sacrilege

Sacrilege

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Resurrection is for those
who didn't get it right the first time

Eternal salvation suffers from inflation

Sinner

Say what you need to save your soul
But don't fuck with me, I'm losing control
I'm so tired of this, so sick of you
My tongue is battered and bruised from all these attitudes

Sinner

So teach me the magic of your sacred poems
Conjuring a voice of signs and omens
Prophecies guide the breeze
With syllables symbols breed

Behind the eyes we climb the vine
To sacrifice our wounded minds
In soft word trances seek insanity
I can't save you 'cause I hate me

The lord is my weapon, I shall shoot pawns
Woman is a devil, your God is a fraud
Everyone you knew, everything you've ever done
Suffer for your freedom, rise and overcome

Sinner

Say what you need to save your soul
But leave your religion at the door
We're smoking all of Krishna's weed
I'm sick of these weak anarchies

You see me as a place to make a bruise
But in my reality I'm a slave to the muse
Fuck those hypocrites, together we'll fight
The tyranny of squares, squiggles unite

The lord is my weapon, I shall shoot pawns
Woman is a devil, your God is a fraud
Everyone you knew, everything you've ever done
Suffer for your freedom, rise and overcome

All you sinners
And blasphemers
Burn in the pit

Sinner
Burn

The lord is my weapon, I shall shoot pawns
Woman is a devil, your God is a fraud
Everyone you knew, everything you've ever done
Suffer for your freedom, rise and overcome

Save me
Why?
Salvation
Znovuzrození je pro ty
jež se na poprvé nenapraví

Věčné vykoupení, utrpení z nadutosti

Hříšník

Pověz co potřebuješ, aby sis zachránil duši
Ale se mnou nevyjebávej, ztrácím kontrolu
Jsem z toho tak znavená, chorá z tebe
Můj jazyk je bolavý a plný modřin ze všech těch postojů

Hříšník

Tak nauč mě magie tvých posvátných básní
Kouzelný hlas znamení a věšteb
Proroctví stráží větřík
Se slabikami symboly plodí

Za očmi plazíme se výše
Abychom obětovali naše zraněné mysli
V jemném světě tranz hledá šílenství
Nemohu tě zachránit, protože mě nenávidíš

Pán je mou zbraní, měla bych vytáhnout zástavu
Žena je ďáblem, tvůj Bůh je falešný
Každý jak jsi jej znal, vše, co jsi kdy udělal
Trp za svou svobodu, povstaň a zvítěz

Hříšník

Pověz co potřebuješ, aby sis zachránil duši
Však zanech svou vládu na prahu
Vykouříme všechnu Krishnanovu trávu
Jsem chorá z těchle slabých anarchistů

Vidíš mě jako místo, kam můžeš bušit
Však v mé realitě jsem otrokem múzy
Nasrat na tyhle pokrytce, spolu budeme bojovat
Tyranie na druhou, spojené klikyháky

Pán je mou zbraní, měla bych vytáhnout zástavu
Žena je ďáblem, tvůj Bůh je falešný
Každý jak jsi jej znal, vše, co jsi kdy udělal
Trp za svou svobodu, povstaň a zvítěz

Všichni tví hříšníci
A rouhači
Hoří v jámě

Hříšník
Hoří

Pán je mou zbraní, měla bych vytáhnout zástavu
Žena je ďáblem, tvůj Bůh je falešný
Každý jak jsi jej znal, vše, co jsi kdy udělal
Trp za svou svobodu, povstaň a zvítěz

Zachraň mě
Proč?
Vykoupení
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy