Texty písní Otep Smash The Control Machine Rise Rebel Resist

Rise Rebel Resist

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Perfect little spouses
In perfect little houses
Its family fun time
Lets commit a hatecrime

...If I cant be loved,
Then I'll be hated

I'm disconnected
I'm uninspired
I'm burning in water
I'm drowning in fire

I'm trapped inside my mind
Beneath these piles of stinking life
You use this abuse to keep me conquered
You're so absurdly common

Vacant faces
Brainless strangers

Sputtering, stuttering insect language
I'm the creature you created
Everyday I grow jaded
Calloused and exaspered

If I'll never be loved
Then I'll be hated

I'm the one of the freaks, the faggots, the geeks, the savages, rouges, rebels, dissident devils, artists, martyrs, infidels...

Do we sit still
Under attack

Or do we start pushing back?

Never back up
Never back down

And Fight
Rise, Rebel, Resist
Rise, rebel, make a fist, resist
Rise, rebel, resist
Rise, rebel, make a fist, resist

I'm human pollution
I covet retribution
I'm just a big mistake
A defect you can subjugate

Your ridicule is just typical antics
Spineless, mindless, tragic, fanatic

Puritan, bigot, lunatic, hypocrite

To save my soul from disaster
Self destruction could be the answer

If I'll never be loved
Then I'll be hated

I'm the one of the freaks, the faggots, the geeks, the savages, rouges, rebels, dissident devils, artists, martyrs, infidels...

Do we sit still
Under attack

Or do we start pushing back?

Never back up
Never back down

And Fight
Rise, Rebel, Resist
Rise, rebel, make a fist, resist
Rise, rebel, resist
Rise, rebel, make a fist, resist

Masochistic
So sadistic
All they see is another statistic

Maybe I'm a misfit, maybe I'm different
It will never be an average existence

Masochistic
So sadistic
All they see is another statistic

If I cant be loved
Then I'll be hated

Its family fun time
Lets commit a hatecrime

WAR WAR

Rise, Rebel, Resist
Rise, rebel, make a fist, resist
Rise, rebel, resist
Rise, rebel, make a fist, resist

We are the freaks, the faggots, the geeks, the savages, rouges, rebels, dissident devils, artists, martyrs, infidels...

Do we sit still
Under attack

Or do we start pushing back?

Never back up
Never back down
And Fight

WAR WAR
Dokonalé malé družky
Dokonalé malé domky
Je čas na rodinnou zábavu
Pojďme spáchat čin nenávistný

... když nemohu být milovaná
Pak budu nenáviděna

Jsem odloučena
Jsem nenápaditá
Hořím ve vodě
Topím se v ohni

Jsem lapena ve vlastní mysli
Pod těmi sloupy smradlavého života
Zneužíváš abys mě pořážel
Jsi tak absurdně obyčejný

Prázdné tváře
Cizinci bez mozků

Provokující, koktající hmyzí řečí
Jsem stvoření, jež jsi stvořil
Každým dnem jsem znavenější
Bezcitnější a popudlivější

Když nemohu být milovaná
Pak budu nenáviděna

Jsem jeden z magorů, teploušů, podivínů, houmelesáků, tvrďasů, rebelů, odpadlých ďáblů, uměců, mučedníků, bezvěrných...

Stále sedíme
Pod útokem

Nebo je zatlačujeme?

Nikdy nepodporovat
Nikdy se nevzdát

A bojovat
Povstaň, Rebeluj, Braň se
Povstaň, Rebeluj, ruku v pěst, braň se
Povstaň, Rebeluj, Braň se
Povstaň, Rebeluj, ruku v pěst, braň se

Jsem lidské znečištění
Prahnu po mstě
Jsem jen velkým omylem
Porucha, jež si můžeš zotročit

Tvůj výsměch je jen typická groteska
Bezpáteřní, bezmozkový, tragický, fanatický

Puritánský, fanatický, lunatický, pokrytecký

Zachránit mou duši od katastrofy
Sebe zmrzačení může být odpovědí

Když nemohu být milovaná
Pak budu nenáviděna

Jsem jeden z magorů, teploušů, podivínů, houmelesáků, tvrďasů, rebelů, odpadlých ďáblů, uměců, mučedníků, bezvěrných...

Stále sedíme
Pod útokem

Nebo je zatlačujeme?

Nikdy nepodporovat
Nikdy se nevzdát

A bojovat
Povstaň, Rebeluj, Braň se
Povstaň, Rebeluj, ruku v pěst, braň se
Povstaň, Rebeluj, Braň se
Povstaň, Rebeluj, ruku v pěst, braň se

Masochistický
Sadistický
Vše, co vidí jsou statistiky

Možná jsem magor, možná jsem jiná
Nikdy nebudu průměrnou existencí

Masochistický
Sadistický
Vše, co vidí jsou statistiky

Když nemohu být milovaná
Pak budu nenáviděna

Je čas na rodinnou zábavu
Pojďme spáchat čin nenávistný

VÁLKA, VÁLKA

Povstaň, Rebeluj, Braň se
Povstaň, Rebeluj, ruku v pěst, braň se
Povstaň, Rebeluj, Braň se
Povstaň, Rebeluj, ruku v pěst, braň se

Jsem jeden z magorů, teploušů, podivínů, houmelesáků, tvrďasů, rebelů, odpadlých ďáblů, uměců, mučedníků, bezvěrných...

Stále sedíme
Pod útokem

Nebo je zatlačujeme?

Nikdy nepodporovat
Nikdy se nevzdát
A bojovat

VÁLKA, VÁLKA
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy