Texty písní Otep Smash The Control Machine Serv Asat

Serv Asat

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

To exterminate the plague
Coiling my brain

I put the pen to the pad
Until the madness drains

Cuz words are colossal
Aggressive not docile

Infectious like a brothel
No need to get hostile

Calling all apostles
United we stand

They bleeding out they nostrils
I'm wicked with hands

Throwing vicious combinations
Witness devastation

I just fucked your soul
Annihilation

Feel the sensation
Tickle & grow

Spreading over your mind
& taking control

A noble savage on a rampage
War is all that I know

Feeding hungry heads
Defeating all your heros

Art saves
Make the pain
A weapon you can use

Art saves
Make the pain
A weapon you can use

From the moment I wake
It rains grenades

So I scribble on the page
& reality fades

I walk the scottish moors
With pagans on forest floors

Test the sacraments
& conjure up thunderstorms

I hunt with Cernunnos
& dance with satyrs

Conquer Rome in a day
& battle armored invaders

Infested with ticks
This existence is shit

All these traitors in the trees
While the napalms drips

Words burn their lips
Like old roach clips

Holy as I
Infected by this

Art saves
Make the pain
A weapon you can us

Art saves
Make the pain
A weapon you can use

Serv
Asat

I liberate the devils in my head
Through the paragraphs crafted by my pen

These demons drip on the page
My blind multi-eyed children of rage

I coulda took a bat to the back of his head
Or dropped a napalm bomb on the bed as she slept

But I split
& wrote it down instead

At least now you know
Who you're fucking with

I'm sick
But I'm free

You're weak
& I'm built for the siege

(burn)

Serv asat

Art saves
Make the pain
A weapon you can use

Art saves
Make the pain
A weapon you can use

Serv
Asat

Serv
Asat
Zneškodnit vinu
Kolující mým mozkem

Vkládám pero do krabičky
Dokud šílenství mě opouští

Protože slova jsou kolosální
Agresivní, ne zrovna poddajné

Nakažlivé jako bordel
Nepotřebuje nepřátele

Volá všechny apoštoly
Společně stojíme

Krvácejí na své chřípí
Mé ruce jsou tak hříšné

Házet odporné kombinace
Svědčit devastaci

Zrovna jsem vyjebala s tvou duší
Vyhlazení

Pociť senzaci
Šimrající a rostoucí

Spřádající se okolo tvé mysli
A ovládající tě

Vznešená krutost při běsnění
Válka je vše, co znám

Krmit hadové hlavy
Zabít všechny vaše hrdiny

Umění zachraňuje
Tvoří bolest
Zbraň, jež můžeš využít

Umění zachraňuje
Tvoří bolest
Zbraň, jež můžeš využít

Co jsem se probudila
Prší granáty

Tak škrábu na stránku
A realita mizí

Kráčím po skotských močálech
S pohany na zemi lesa

Testuji svátosti
A vyčaruji bouře

Lovím s Cernunnosem
A tančím se satyry

Porazím Řím během dne
A zabiji obrněné útočníky

Nakažena dluhy
Tahle existence stojí za hovno

Všichni ti zrádci na stromech
Zatímco napalm padá

Slova spalují jejich rty
Jako staré svorky

Svatý jako já
Nakažen tímto

Umění zachraňuje
Tvoří bolest
Zbraň, jež můžeš využít

Umění zachraňuje
Tvoří bolest
Zbraň, jež můžeš využít

Serv
Asat

Zbavuji se ďáblů v mé hlavě
Skrze paragrafy naškrábány perem

Tito démoni vypsáni na stránku
Mé slepé děti s vícero očima rozzuřené

Mohla bych ho praštit do temenem
Nebo mu hodit do postele napalmovou bombu když by spal

Však já se tříštím
A raději to zapisuji

Konečně teď víš
S kým kurva jsi

Jsem chorá
Ale jsem volná

Jsi slabý
A já jsem stvořena pro obléhání

(hořet)

Serv asat

Umění zachraňuje
Tvoří bolest
Zbraň, jež můžeš využít

Umění zachraňuje
Tvoří bolest
Zbraň, jež můžeš využít

Serv
Asat

Serv
Asat
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy