Texty písní Otep The_Ascension Crooked Spoons

Crooked Spoons

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Take me down
Where the baptized drown
So they say!

(Surface dweller, shallow swimmer)

Let's lick my wounds

So they say
I killed a man
So they say
I took his head
So they say
He was a scourge
And all the world are his children

The best thing they ever did
in this life was let me live

Digging swiftly
Out of hell
Madness helps me save myself

Crooked spoons on every wall
Genocide lines the hall
Ten gauge needles and a prayer
Smearing sin everywhere

[Chorus:]
What
Else could you need?
You've taken everything
What
Else could you need?
You've taken everything

(Surface dweller, shallow swimmer)

Let's lick my wounds

We feed until we're engorged

Let them sleep

I need some more
Nooses made from human hair
Bodies falling from thin air

We speak and preach forbidden truth
This is it
We're through with you
I'm choosing to lose my mind

Rape the blade and call it wine

Crooked spoons on every wall
Genocide lines the hall
Ten gauge needles and a prayer
Smearing sin everywhere

[Chorus]

(Surface dweller, shallow swimmer)

Take me where the baptized drown!

I sleep too deep
For you to wake me
I sleep too deep
For you to wake me
I sleep too deep
For you'll never wake me

My lips are kissed with
Tiny stitches

[Chorus]

The venom that slips from your lips
The tiny lies shining in your eyes
Pain in my veins, shallow
Hollow, incarcerated soul
I sleep too deep
You to wake me up
Vezmi mě dolů
Kde se pokřtění topí
Tak říkají!

(Povrch obyvatel, slabý plavec)

Pojď mi olízat rány

Oni říkají
Že zabila jsem člověka
Oni říkají
Že vzala jsem mu hlavu
Oni říkají
Že byl pohromou
A celý svět je jeho potomky

Nejlepší věc, jakou kdy udělali
Bylo, že mě nechali naživu

Hbitě se vykopat
Z pekla
Šílenství pomáhá mi zachraňovat se

Zkřivené lžíce na každé zdi
Genocida line se chodbou
Deset malých špendlíků a modlitba
Lepkavý hřích všude

[Chorus:]
Co
Víc můžeš chtít?
Vzal jsi vše
Co
Víc můžeš chtít?
Vzal jsi vše

(Povrch obyvatel, slabý plavec)

Pojď mi olízat rány

Krmíme, dokud nejsme plni

Nechme je spát

Potřebuji víc
Smyček z lidských kadeří
Těla padající z tenkého vzduchu

Mluvíme a chválíme zakázanou pravdu
To je ono
Jsme v tom s tebou
Vybrala jsem si ztratit mysl

Znásilnit břitvu a nazvat to vínem

Zkřivené lžíce na každé zdi
Genocida line se chodbou
Deset malých špendlíků a modlitba
Lepkavý hřích všude

[Chorus]

(Povrch obyvatel, slabý plavec)

Vezmi mě tam, kde křtění se topí!

Spím příliš hluboko
Než abys mě probudil
Spím příliš hluboko
Než abys mě probudil
Spím příliš hluboko
A ty mě nikdy neprobudíš

Mé rty jsou políbeny
Tenkými stehy

[Chorus]

Jed, jež klouže ze tvých rtů
Tenké lži zářící ze tvých očí
Bolest v mých žilách, mělká
Prázdná, uvězněná duše
Spím příliš hluboko
Než abys mě probudil
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy