Texty písní Otep The_Ascension Eat the Children

Eat the Children

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hush little baby
Don't make a sound.
Hush little baby
Don't make a move.
This is going to hurt
Me more than you.

Blood!

If I'm a danger to myself
Just think what I could do to you!

Twisting and turning
My insides are burning
Like larva feeding from the kill
The pestilence of decadence
I worship my emptiness
I'm ravaged by the damages of this hell

(chorus)
Eet the children raw
Eet the children raw
Eet the children raw
It's easy to beat
These worms to sleep
Operators are standing by
Some restrictions may apply
Side effects could include
We'll steal the life right out of you

Descending, unending
And still I'm pretending
I've regressed to become one of them
They gave me this affliction
I yeild to my addiction
I can't repress myself

(chorus)
Eet the children raw
Eet the children raw
Eet the children raw
It's easy to beat
These worms to sleep
Operators are standing by
Some restrictions may apply
Side effects could include
We'll steal the life right out of you

Blood!

If I'm a danger to myself
Just think what I can do to you

Role model number one
Taught you how to shave
Role model number two
Took you to the PTA
They tell us how to dress
And teach us to obey
But they never heard a word
That you had to say

For shame!
For shame!

Cause I am vermin
I'm the anti-christ
Just another lonely chapter
In the book of lies

Don't they know that they are the prey?
Don't the know they are the prey?
Don't they know that they are the prey?

Don't they know I'm a predator?
Don't they know they are the prey?
Don't they know I'm a predator?
Don't they know I'm insane? (x2)

(chorus)
Eet the children raw
Eet the children raw
Eet the children raw
It's easy to beat
These worms to sleep
Operators are standing by
Some restrictions may apply
Follow this simple rule
Do it to them before they do it to you

Blood!
Ticho, malé dítko
Nevydej hlásku
Ticho, malé dítko
Ani se nehni
Tohle bude bolet
Více mě jak tebe

Krev!

Pokud jsem sama sobě nebezpečím
Jen pomysli, co udělat bych mohla tobě!

Zvrácená a pokroucená
Mé nitro hoří
Jako larva krmící se mrtvolou
Nákaza úpadkem
Uctívám svou prázdnotu
Jsem zpustošena odškodným tohoto pekla

(chorus)
Sněz děti zaživa
Sněz děti zaživa
Sněz děti zaživa
Je lehké ubít
Tyhle červy k spánku
Operátoři přihlížejí
Některá omezení zapojí
Vedlejší efekty mohou zasáhnout
Ukradneme ti život

Klesající, nekončící
A stále předstírám
S hrůzou stala jsem se jako oni
Dali mi toto utrpení
Toužím po své posedlosti
Nemohu to potlačit

(chorus)
Sněz děti zaživa
Sněz děti zaživa
Sněz děti zaživa
Je lehké ubít
Tyhle červy k spánku
Operátoři přihlížejí
Některá omezení zapojí
Vedlejší efekty mohou zasáhnout
Ukradneme ti život

Krev!

Pokud jsem sama sobě nebezpečím
Jen pomysli, co udělat bych mohla tobě!

Modelka číslo jedna
Nauč se jak se holit
Modelka číslo dvě
Vezme tě do PTA (Parent Teaching Associtation)
Řeknou nám, jak se oblékat
A naučí nás uctívat
Nikdy však neslyšeli slovo
Jež jsi řekl

Hanba!
Hanba!

Protože jsem jedem
Jsem antikristem
Jen další osamělou kapitolou
V knize lží

Ví, že jsou obětmi?
Ví, že jsou obětmi?
Ví, že jsou obětmi?

Ví, že jsem predátor?
Ví, že jsou obětmi?
Ví, že jsem predátor?
Ví, že jsem šílená?

(chorus)
Sněz děti zaživa
Sněz děti zaživa
Sněz děti zaživa
Je lehké ubít
Tyhle červy k spánku
Operátoři přihlížejí
Některá omezení zapojí
Vedlejší efekty mohou zasáhnout
Ukradneme ti život

Krev!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy