Texty písní Otep The_Ascension Ghost Flowers

Ghost Flowers

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

She's a killer..
She's a keeper...
Am I blurry
In your vision
Was I just..
A poor decision?

Cut me open
With precision
And we'll finger
The incision
Tell me what have I done?
Quid pro quo

To watch you lose
Control

I will give you sanctuary in these hymns of Thanatos
I will give you sanctuary

You want to see me burn
I am living fire
You want to see me burn
I am living fire

You will know me by the scars I bare
You will know me by the hate I swear
You will know me by the scars I bare

Shameless
Vengeance

We are the thousand children of death
We're in between on the fence
Nondescript antagonist
I'm in between on the fence
Non descript antagonist

I split you open
Climb inside
Lose myself
Eaten alive

We are the thousand children of death
From the seraphim, To nephilim, Exodus
She's picking ghost flowers from her soul
She's clipping the wings of fallen angels
She's picking ghost flowers from her soul
She's tonguing splinters of broken halos

You will know me by the scars I bare
You will know me by the hate I swear
You will know me from the scars I bare
You will know me

From gelatin, To specimen, To emptiness
I will be avenged
I will be avenged

These are the secrets
That kill
That kill
That kill
That kill
That kill
That kill

We are the thousand children of death
Je vražedkyní...
Je strážkyní...
Jsem rozmazaná
Ve tvém snu
Byla jsem jen
Chabým usnesením?

Rozřež mě
S přesností
A uchopíme
Zářez
Pověz mi, co jsem to provedla?
Něco za něco

Sledovat tě ztrácet
Kontrolu

Daruji ti svatyni v těchto hymnách Thanatos
Daruji ti svatyni

Chceš mě vidět hořet
Jsem živoucí oheň
Chceš mě vidět hořet
Jsem živoucí oheň

Poznáš mě podle jizev, jež nosím
Poznáš mě podle nenávisti, jíž klím
Poznáš mě podle jizev, jež nosím

Nestoudná
Pomsta

Jsme tisíce dětí smrti
Jsme mezi hradbami
Nepopsatelných protivníků
Jsem mezi hradbami
Nepopsatelných protivníků

Rozdělím tě
Vlezu dovnitř
Ztratím se
Snědena za živa

Jsme tisíce dětí smrti
Od serafinů k nephilimu, hromadný útěk
Sbírá květiny přízraků ze své duše
Mává křídly padlých andělů
Sbírá květiny přízraků ze své duše
Olizuje ostří zlámaných svatozáří

Poznáš mě podle jizev, jež nosím
Poznáš mě podle nenávisti, jíž klím
Poznáš mě podle jizev, jež nosím
Poznáš mě

Z gilotíny ke vzoru, k prázdnotě
Budu pomstěna
Budu pomstěna

Toto jsou tajemství
Jež zabíjí
Jež zabíjí
Jež zabíjí
Jež zabíjí
Jež zabíjí
Jež zabíjí

Jsme tisíce dětí smrti
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy