Texty písní Otep The_Ascension Home Grown

Home Grown

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

He hurts me 'cause he cares

He hurts me and it's all my fault!

Roaches and cigarettes,
A sink of hungry dishes.
Flies in the afterbirth,
I miss you when you're timid.

Loving you is nothing new,
It's self mutilation.
I crave the pain, I'm so ashamed
But I love the stimulation.

The last time I died
The last time I died, wasn't nearly this much fun.
Welcome...
Welcome...

Welcome to the family
This drug addict,
Sex fanatic,
Alcoholic tragedy.

Welcome to the family
This drug addict,
Sex fanatic,
Alcoholic fantasy.

I fell down some stairs...
I ran into a wall...
He hurts me 'cause he cares..
It's all my fault!

He likes to kill small animals
And blame it on the weather.
Father was Andronicus
My secret name was terror.

Loving you is nothing new,
It's self mutilation.
I crave the pain, I'm so ashamed
But I love the stimulation.

The last time I died
The last time I died, wasn't nearly this much fun.
Welcome...
Welcome...

Welcome to the family
This drug addict,
Sex fanatic,
Alcoholic tragedy.

Welcome to the family
This drug addict,
Sex fanatic,
Alcoholic fantasy.

He hurts me 'cause he cares
He hurts me and it's all my fault.

It's all my fault.
It's all your fault.
It's all your fault!!!!!!

Fuck you,
You insecure piece of shit.
Fuck you,
Now look what you made me do. [2x]

FUCK YOU!!!

If you
TOUCH US AGAIN
I will
FUCKING KILL YOU!

I will make you pay.
I WILL MAKE YOU PAY!

Now you know how it feels.

Now you know how it feels
Ubližuje mi, lebo má ma rád.

Ubližuje mi a je to všetko moja vina!

Šváby a cigarety,
drez plný hladných riadov.
Letí do placenty,
Chýbaš mi, keď si nesmelý.

Milovať ťa, nie je nič nové,
je to seba poškodzovanie.
Túžim po bolesti, až sa hanbím
ale milujem tú stimuláciu.

Naposledy, keď som umrela,
Naposledy, keď som umrela, nebola to takáto zábava.
Vitajte...
Vitajte...

Vitajte do mojej rodiny,
tejto drogovej závislosti,
sexuálneho fanatizmu,
alkoholovej tragédie.

Vitajte do mojej rodiny,
tejto drogovej závislosti,
sexuálneho fanatizmu,
alkoholovej fantázie.

Spadla som zo schodov...
Bežala som proti múru...
Ubližuje mi, lebo má ma rád.
Je to všetko moja vina!

Rád zabíja malé zvieratá,
a vyhovára sa na počasie.
Otec bol Andronicus,
moje tajné meno bolo teror.

Milovať ťa, nie je nič nové,
je to seba poškodzovanie.
Túžim po bolesti, až sa hanbím
ale milujem tú stimuláciu.

Naposledy, keď som umrela,
Naposledy, keď som umrela, nebola to takáto zábava.
Vitajte...
Vitajte...

Vitajte do mojej rodiny,
tejto drogovej závislosti,
sexuálneho fanatizmu,
alkoholovej tragédie.

Vitajte do mojej rodiny,
tejto drogovej závislosti,
sexuálneho fanatizmu,
alkoholovej fantázie.

Ubližuje mi, lebo má ma rád.
Ubližuje mi a je to všetko moja vina.

Je to všetko moja vina.
Je to všetko tvoja vina.
Je to všetko tvoja vina!

Naser si,
si zakomplexovaný kus hovna.
Naser si,
teraz sa pozri, čo si ma prinútil spraviť.

Naser si,
si zakomplexovaný kus hovna.
Naser si,
teraz sa pozri, čo si ma prinútil spraviť.

NASER SI!

Ak sa ešte raz,
nás dotkneš,
ja ťa
zabijem, do riti!

Prinútim ťa zaplatiť.
Prinútim ťa zaplatiť!

Teraz už vieš, aké to je.

Teraz už vieš, aké to je.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy