Texty písní Outkast Stankonia So Fresh So Clean

So Fresh So Clean

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Chorus:
Ain´t nobody dope as me I´m dressed so fresh so clean
(So fresh and so clean clean)
Don´t you think I´m so sexy I´m dressed so fresh so clean
(So fresh and so clean clean)
Ain´t nobody dope as me I´m dressed so fresh so clean
(So fresh and so clean clean)
I love when you stare at me I´m dressed so fresh so clean
(So fresh and so clean clean)

(Big Boi)
Sir Luscious got gator belts and patty melts and Monte Carlo´s
And El Dorado´s I´m waking up out of my slumber feeling like Ralo
So follow it´s your time at the Apollo
Minus the Kiki Shepard what about a ho in a leopard-print
Teddy Pender-grass cooler than Freddie Jackson
Sippin a milkshake in a snowstorm
Left my throat warm in the dorm room at the AU
We do hey you And might do some cake too
But you must have me mistaken with them statements that you make
Cause

Chorus

(Andre 3000)
Canary yellow seven house of business on display
My nigga Bungle whipped it up so I gone get my rims today
So a nigga can ride out to the colorful hideout
I´ma show you how to wild out like Jack Trippa
Let me be bambino on your snippas
YKK on yo zippa lick you like a lizard
When I´m slizzard or sober 6 million ways to fold ya
Like Noah I get crews to choose and you get pretty deep
But i´ll call yo ass round 8-ish I know you´ll be there for me
Cause

Chorus

(Andre 3000)
Those huge baby eyes get to runnin off at they mouth
Tellin me everything that´s on yo nasty mind
They say your malnutrition in need of vitamin D
And inviting me to that tingle in yo spine
I love who you are love who ya ain´t you so Anne Frank
Let´s hit the attic to hide out for bout two weeks
With change and no chains and whips I do suck lips
Till hips jerk and double time the boy next door´s a freak
Ha Ha

Chorus

(And we are...) the coolest motherfunkers on the planet
(In my mind ...) the sky is fallin ain´t no need to panic
(But Oh oh.....) I got a stick and want yo automatic
(Oh oh oh...) Compatible created in the attic
(repeat)

Chorus 2x
Není nikdo jako já pitomec jsem oblečená tak svěží, takže čistý
(Tak svěží a tak čisté, čisté)
Nemyslíte, že jsem tak sexy jsem oblečená tak svěží, takže čistý
(Tak svěží a tak čisté, čisté)
Není nikdo jako já pitomec jsem oblečená tak svěží, takže čistý
(Tak svěží a tak čisté, čisté)
Miluju, když se díváme na mě já jsem oblečená tak svěží, takže čistý
(Tak svěží a tak čisté, čisté)

(Big Boi)
Vážený pane Luscious dostal Gator pásy a Patty taje a Monte Carlo je
A El Dorado to jsem probudil z mého spánku pocit Ralo
Tak to je řídit svůj čas na Apollo
Minus Kiki Shepard co ho v leopardí-print
Medvídek Pender-tráva chladnější než Freddie Jackson
Hází koktejl ve sněhové bouři
Levá krku teplý v pokoji na kolejích AU
My Hej ty a mohl by udělat nějaký dort příliš
Ale musíš mě mýlit s nimi prohlášení, abyste
Způsobit

Sbor

(Andre 3000)
Kanárkově žlutý sedm dům podnikání na displeji
Moje nigga Bungle šlehačkou to, tak jsem šel dostanu kola dnes
Takže nigga mohou přečkat do barevné úkryt
Jsem ukázat, jak na volně žijící ven jako Jack Trippa
Dovolte mi, abych se Bambino na snippas
YKK na yo zippa lízat si jako ještěrka
Když jsem slizzard nebo střízlivý 6 milionů způsobů, jak složit ya
Stejně jako Noah mi posádky si vybrat a máte dost hluboko
Ale já zavolám yo zadek kolo 8-ish vím, že tam bude pro mě
Způsobit

Sbor

(Andre 3000)
Tyto obrovské baby oči dostat do Runnin vystoupit na jejich úst
Říkají mi, že všechno, co je na yo ošklivý mysli
Říkají, že vaše podvýživy potřebuje vitamin D
A pozvat mě, že takze yo páteře
Miluju, kdo jsi, kdo tě milují, není vám to Anne Frank
Pojďme hit podkroví se schovat za zápas dva týdny
Se změnou a bez řetězů a biče mám sát rty
Do boky blbec a poklusem chlapec další door'sa freak
Ha Ha

Sbor

(A my jsme ...) nejúžasnější motherfunkers na planetě
(V mé mysli ...) nebe padá, není není třeba propadat panice
(Ale oh oh .....) Mám hůl a chcete yo automatické
(Oh oh oh ...) Kompatibilní vytvořené v podkroví
(Opakování)

Chorus 2x
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy