Texty písní P.O.D. - Payable on Death Payable on Death Revolution

Revolution

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[More calm than a heartbeat that flat lines
* Quiet like a dark street under the moonlight
A phrase of action that's been screamed by the guts of men,
Ever since they're first experienced
Injustice, prejudice, discrimination
A word louder than a gunshot
And softer than a baby's laugh, it will pass
Just like it always has, until it spits of the lips
The next man who's had it up to here.

Chorus :
Did somebody say a revolution?
Or is it all in my head?
Is that what it takes to make a solution
Your revolution

I'm not the first or the last to imagine it
Acknowledge the concepts, question and grasp it
Rebel against the eye and bring down the cell.
Mutiny, me overthrow you
Rebellion starts within, the time is now

Chorus 2:
Did somebody say a revolution?
Or is it all in my head?
Is that what it takes to make a solution, solution

Did somebody say a revolution?
Or is it all in my head?
Is that what it takes to make a solution
Your revolution

Purple skies, devil eyes, hypnotize
Little lies, compromise, fireflies
Samurais, parasite, fly by night, after life, materialize
Look alike, stereotype, do or die, lullaby, black and white

Chorus 3:
Did somebody say a revolution?
Or is it all in my head? (your revolution)
Is that what it takes to make a solution, solution
(your revolution)

Did somebody say a revolution?
Or at least it's been said (your revolution)
Is that what it takes to make a solution?
Your revolution

No resolution, your revolution
And what's your solution? Your revolution
And no substitution, your revolution
And no resolution, your revolution
And what's your solution?]
[Klidnější než tlukot srdce, než linie bytu
* Tichá jako temná ulice pod měsíčním svitem
* Fráze akce, která byla křičena vnitřnostmi mužů,
Už od té doby, co zažili poprvé
* nespravedlnost, předsudky, diskriminací
* Slovo hlasitější než výstřel
* A jemnější než dětský smích, pomine
* tak jako vždy, dokud se neplivne do úst
* dalšímu člověku, který ho to dovedlo až sem.
*

Refrén 1:
Řekl někdo revoluce?
* Nebo je to všechno v mé hlavě?
Je to to, co je třeba k učinění řešení
* Tvá revoluce

Nejsem první nebo poslední abych si to představil
* Uznej pojmy, otázky a uchop to
* Vzepři se proti oku a svrhni systém.
* Vzbuř se, svrhnu tě
Povstání začíná uvnitř, ten čas je teď
*
Refrén 2:
Říkal někdo revoluce?
* Nebo je to všechno v mé hlavě?
Je to to, co je třeba k učinění řešení, řešení
*
Říkal někdo revoluce?
* Nebo je to všechno v mé hlavě?
Je to to, co je třeba k učinění řešení
* Tvá revoluce

Fialové nebe, oči ďábla, hypnóza
* Malé lži, kompromis, světlušky
Samurajové, parazit, noční let, posmrtný život, zhmotnění
* Vypadají podobně, stereotypně, o život,* ukolébavka, černá a bílá
*
Refrén 3:
Říkal někdo revoluce?
* Nebo je to všechno v mé hlavě? (tvá revoluce)
* Je to to, co je třeba k učinění řešení, řešení
* (tvá revoluce)

Říkal někdo revoluce?
* Nebo to alespoň bylo řečeno (vaše revoluce)
* Je to to, co je třeba k učinění řešení?
* tvá revoluce

Žádné rozlišování, tvá revoluce
* A jaké je tvé řešení? Tvá revoluce
* A žádná náhražka, tvá revoluce
* A žádné rozlišování, tvá revoluce
* A jaké je tvé řešení?*]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy