Texty písní P.O.D. - Payable on Death Snuff The Punk Get It Straight

Get It Straight

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

God's invisible qualities
Eternal power and dignity
Ruling over everything
Forever and ever eternity
(Repeat)
Take a step back chump it's the word don't you know it
Strictly hardcore underground is how I flow it
I show it and let it be known, this good news
I live my life for Christ, but you live how you choose
We rock a show we rock some more, He gets the glory
Cause this is how we preach His word and tell His story
Cause when it comes to my God there ain't no playing around
We either get on our knees or we can get down
and we can get down
So come and get some of this Christianity
Dedicated my life now I'm a soldier of G.O.D.
I stuff His words in your face cause you know I can
You heard this before, I don't care, hear it again
This is your final warning yeah get it straight
So come and get a piece of His love before it's too late
We bless you Lord, you're my God and you're my life
That's how we do, so what that P.O.D. like
Now what my G-O-D like?
Boží neviditelné kvality
Věčná moc a důstojnost
Vládnoucí nadevším
Navěky a a celou věčnost

Udělej krok zpět
hlupáku tohle je slovo víš to?
Striktně tvrdé, podzemní
je jak to já podávám
Podávám to tak a nechť
je to známo jako dobrá zpráva
Miluji můj život který je pro Krista,
ty si vyber život teď
My rockujeme, naše šou je trochu víc rocková,
slavíme Jej
Protože tohle je jak kážeme
jeho slovo a vyprávíme jeho příběh
Když to přichází k mému Bohu,
zde nejsem hrající dokola
Buď poklekáme
nebo se skláníme
A my se skláníme
Tak přicházíme a dáváme něco z křesťanství.
Horlivý v životě, nyní jsem voják Boží
Já cpu jeho slovo do tvé tváře,
protože ty víš že můžu
Ty už jsi to určitě slyšlel někdy předtím
ale to mě nezajímá, poslouchej znova
Tohle je tvé poslední varování,
jo dostaň to přímo
Tak přijď a přijmi jeho lásku
předtím než bude příliš pozdě.
My ti žehnáme Pane, ty jsi můj BŮH
a ty jsi můj život
Tohle je jak to děláme,
tak co že P.O.D rádi?
Nyní co můj BŮH by rád ?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy