Texty písní P.O.D. - Payable on Death Snuff The Punk Three In The Power Of One

Three In The Power Of One

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Souls black as
But it's nothing for the children of God to fight
We wrestle not with flesh and blood
But with the principalities of darkness
So put on your armor of God
For the day of battle will come
But the victory is already ours
Through Christ in the power of one
The Power of Christ

Surrounded by the angels of God
Step to the realm where evil reigns
We are soldiers prepared for war
With the power to speak his name
Satan with his legion of demons
Deceiving with his wicked ways
With his life he has paid
With his word I will slay
Any demon that steps in my way
So bring it on
Bring it on

It's the P.O.D. on the mic rockin' the set
In case you didn't know Payable On Death
Making suckers drop, kick'n non stop
The hard rock'n thrash, with a little hip hop
Four christians brother on a roll, there we go
Coming up hard, but you know we got soul
I'm strapped, yes we're packed, and it's about time
Jesus got my back P.O.D.'s on the frontline

Three in the power of one, three in the power of one
Three in the power of one, three in the power of one
Three in the power of one, three in the power of one
Three in the power of one, three in the power of one
Duše černá jako
Ale to není nic pro Boží děti k boji
Neboť není bojování naše s tělem a krví
Ale s knížectví tmy
Tak si na Boží zbroj
Pro den bitvy přijde
Ale vítězství je už naše
Skrze Krista v moci jednoho
Síla Kristova

Obklopen anděly Boží
Krok do říše, kde vládne zlo
Jsme vojáci připraveni na válku
Díky moc vyslovit jeho jméno
Satan se svou legii démonů
Klamající s jeho zlých cest
S jeho životem, kterou zaplatil
S jeho slovo, které jsem se zabít
Jakékoliv démon, že kroky v cestě
Tak, aby byl na
Přiveďte ho na

Je to P.O.D. na mic Rockin 'soubor
V případě, že jste nevěděli, splatná v případě smrti
Díky poklesu přísavky, kick'n non-stop
pevný rock'n thrash, s trochou hip hop
Čtyři křesťané bratr na roli, tam jdeme
Přichází tvrdý, ale víte, máme duši
Jsem připoután, ano, my jsme zabalené, a je to o čase
Ježíš mám záda P.O.D. 's na frontové linii

Tři v sílu jeden, tři v moci jednoho
Tři v sílu jeden, tři v moci jednoho
Tři v sílu jeden, tři v moci jednoho
Tři v sílu jeden, tři v moci jednoho
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy