Texty písní Paddy Kelly Holy is his name

Holy is his name

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

My soul magnifies the Lord,
my spirit rejoices in God - my Savior.
He's looked upon the humiliation of His servant.
Yes, from now onwards all generations,
we'll call him - blessed....
Oh the Almighty's done great things for me
the Almighty's done great things for me
Mhmmm....

Holy, holy, holy is his name
Holy, holy, holy is his name

His faithful love exchange age after age to those who fear him.
He's used the power of his arm, he's routed the arrogant of heart.
He's pulled down princes from their thrones, raised high the lowly.
He's filled the starving with good things, sent the rich away empty.

The Almighty's done great things for me
The Almighty's done great things for me
Mhmmm....

Holy, holy, holy is his name
Holy, holy, holy is his name

He's come to the help of his servant - Israel,
mindful of his faithful love.
According to the promise he made to our Fathers
of his mercy to Abraham, to his descendants forever.

The Almighty's done great things for me
The Almighty's done great things for me
The Almighty's done great things for me Mhmmm....

Holy, holy, holy is his name
Holy, holy, holy is his name
Velebí má duše Pána,
Můj duch jásá v Bohu - mém Spasiteli.
On se díval na ponížení svého služebníka.
Ano, od nynějška po všechny generace,
budeme mu říkat - požehnaný....
Ó Všemohoucí učinil velké věci pro mě
Všemohoucí učinil velké věci pro mě
Mhmmm ....

Svatý, svatý, svatý je jeho jméno
Svatý, svatý, svatý je jeho jméno

Jeho věrná láska mění věk po věku pro ty, kdo se ho bojí.
Použil sílu paží, porazil aroganci srdce.
Stáhnul táhl prince z jejich trůnů, vysoko pozvednul pokornost.
Naplnil hladovící dobrými věcmi, bohaté poslal pryč s prázdnou.

Všemohoucí učinil veliké věci pro mě
Všemohoucí učinil veliké věci pro mě
Mhmmm ....

Svatý, svatý, svatý je jeho jméno
Svatý, svatý, svatý je jeho jméno

Přišel na pomoc svému služebníku - Izraeli,
dbalý své věrné lásky.
V souladu se slibem, který učinil našemu Otci
jeho milosrdenství Abrahamovi, jeho potomkům navěky.

Všemohoucí učinil veliké věci pro mě
Všemohoucí učinil veliké věci pro mě
Všemohoucí učinil veliké věci pro mě Mhmmm ....

Svatý, svatý, svatý je jeho jméno
Svatý, svatý, svatý je jeho jméno
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy