Texty písní Paradise Lost Faith Divided Us - Death Unite Us Cardinal Zero

Cardinal Zero

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Centuries, born to break my weary soul
Sanctioning, scorn to break my dearest foes
To rip the face off this
Reaching out I lost control

This soul in shame
All I can take
Who holds the blame
All that I've wasted

Sent to rest, scorn to break my weary soul
Sufferance, force to break my dearest goals
To rid disgrace from this
A loss of mind is lost control

This soul in shame
All I can take
Who holds the blame
All that I've wasted

To raise the gate, ever so elated
Erase the day ever so disdained

Descent awaits never you'll restrain this
Regret awaits forever your embrace
Století, zrozeny aby prolomily mou slabou duši
Sankcionování, opovržení aby zlomilo mé nejdražší nepřátele
Aby odtrhly tuhle tvář
Natahuji se, ztrácím kontrolu

Ta duše v hanbě
Vše, co unsu
Kdo je na vině
Vše, co jsem vyplýtval

Odpočívající, opovržení prolamující mou slabou duši
Utrpení, síla lámající mé největší úspěchy
Dostat se odtud pryč
Ztráta mysli je ztráta kontroly

Ta duše v hanbě
Vše, co unsu
Kdo je na vině
Vše, co jsem vyplýtval

Otevřít bránu, vždy tak pyšný
Smazat ten den vždy tak opovržlivý

Úpadek čeká, nikdy se jej nezbavíš
Lítost řeká, navždy ji vítáš
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy