Texty písní Paradise Lost In Requiem Sons Of Perdition (Japan) (Bonus)

Sons Of Perdition (Japan) (Bonus)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

And all I ever want is never
And though I struggle with the pain
And all I ever want is severed
So that you...
So you must respect the shamed

Saviour above never came

Regarding all the pain a pleasure
And though the struggle seems inane
There is no worth in your endeavour
So that you...
So you must accept the rage

Saviour above never came

And I'm saddened the way you go
Sad in the way, beneath.
A vše, co jsem kdy chtěl je ničím
A i když bojoval jsem s bolestí
A vše, co jsem kdy chtěl je oddělené
Takže i ty...
Tak musíš respektovat stud

Ochránce shůry nikdy nepřijde

Kvůli vší bolesti a radosti
A i když boj zdál se být hloupým
Tvé úsilí nemělo cenu
Takže ani ty...
Tak musíš přijmout zuřivost

Ochránce shůry nikdy nepřijde

A já jsem zarmoucen cestou, jíž kráčíš
Smutný na cestě, pod ní.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy