Texty písní Paradise Lost Symbol of life Xavier

Xavier

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Bonus track]
[music and lyrics by Dead Can Dance]

Fair Roseanna your vagrancy's a familiar tale
Fraught with danger the lives you led were judged profane

Hatred enfolds us
Inculcates the minds with it's heresy
Laymen enfold us
Clemency arrives to set you free

Faith
Although Xavier has prayed
That life-giving waters may rain
Down on the souls of man
To cure them of their ways

These were the sins of Xavier's past
Hung like jewels in the forest of veils
Deep in the heart where the mysteries emerge
Eve bears the stigma of original sin

Freedom so hard when we are all bound by laws
Etched in the seam of nature's own hand
Unseen by all those who fail in their pursuit of faith

Although Xavier has prayed
That life-giving waters may rain
Down on the souls of man
To cure them of their ways

And as the night turns into day
Will the sun illuminate your way
Or will the nightmares come home to stay
Xavier's love lies in chains

These were the sins of Xavier's past
Hung like jewels in the forest of veils
[Bonus track]
[music and lyrics by Dead Can Dance]

Spravedlivá Rosseano tvoje tuláctví je známý příběh
Plná nebezpečí životy jsi vedla byly souzeny rouhavými

Nenávist zahaluje nás
Káže mysl je to kacířství
Laikové obejmnou nás
Laskavost tě přichází osvobodit

Věř
Ačkoli se Xavier modlil
Ty životodárné vody mohou pršet
Dolů na duše můžů
Aby je vyléčili z jejich cest

Tohle byly hříchy Xavierovy minulosti
Visely jako šperky v lese závojů
Hluboko v srdci, kde se objevily záhady
Předvečer nese stigma prvotního hříchu

Svoboda, tak těžké když jsme všichni vázáni zákony
Leptané ve švu přírody vlastních rukou
neviděna všemi, kteří selhali ve hledání jejich víry

Ačkoli se Xavier modlil
Ty životodárné vody mohou pršet
Dolů na duše můžů
Aby je vyléčili z jejich cest

A jako se noci mění ve dny
Bude ti slunce ozařovat tvou cestu
Nebo noční můry přijdou domů aby zůstaly
Xavierova láska leží v řetězech

Tohle byly hříchy Xavierovy minulosti
Visely jako šperky v lese závojů
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy