Texty písní Paramore Covers Lazy

Lazy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Pink Flowers in her body
Bubble gown floats
I see you and you loved me
Our gaze met

This is more than a novel
To me this is forever
This sit is for you, it just did
You were mad

I was sad
We went out, we always did
She wanted to be alone
At times, we don't understand her

We send gifts, she receive
When she sleeps, we come
If she forgets,we invite
The water gives good things

I knew you and I'm familiar
That was long ago, we're aware
We study and make steps
Making steps to get you

In this small house,
We were not tired
The fence extends our hard work
She strolls
Růžové květy v jejím těle
Bubble plášť plováky
Vidím tě a ty mě miloval
Náš pohled setkal

To je více než román
Pro mě je to navždy
Tato sit je pro vás, že to udělal
Byl jste naštvaný

Byl jsem smutný
Šli jsme ven, vždy však
Chtěla být sama
Občas jsme si nerozuměli jí

Máme posílat dary, tak dostávají
Když nespí, my jdeme
Jestli se zapomíná, zveme
Voda dává dobré věci

Věděl jsem, a jsem obeznámen
To bylo dávno, jsme si vědomi
My studia a učinit kroky
Učinit kroky k vám

V tomto malém domě,
Nebyli jsme unavení
Plot sahá naše tvrdá práce
Ona procházky
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy