Texty písní Paula Abdul Forever Your Girl Straight Up

Straight Up

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lost in a dream, don't know which way to go
If you are all that you seem, then baby I'm moving way too slow

®:I've been a fool before - Wouldn't like to get my love caught
In the slammin' door - How about some information--please

Straight up now tell me do you really want to love me forever oh oh
oh
Or am I caught in a hit and run
now tell me is it gonna be you and me together oh oh oh
Are you just having fun

Time's standing still, waiting for some small clue
I keep getting chills when I think your love is true

®:

You are so hard to read, you play hide and seek (With your
true intentions)
If you're only playing games I'll just have to say--bye bye bye
bye bye bye bye bye bye

Do do you love me - Do you love me - Do do you love me - Do you love me

I've been a fool before - Wouldn't like to get my love caught - In the
slammin' door
Are you more than hot for me - Or am I a page in your history-book
I don't mean to make demands - But the word and the deed go hand in hand
How about some information--please
Lost ve snu, nevím, kudy jít
Pokud jste všechno, co se zdá, pak baby jedu příliš pomalu

®: Byl jsem hlupák, než - Nechtěl bych, aby mi chytil lásky
V řádí 'dveře - Co takhle nějaké informace - prosím

Rovně až teď mi to opravdu chcete, aby mě milovala navždy oh oh
ó
Nebo jsem chytil na hit a běh
Teď mi řekněte, je to bude ty a já spolu oh oh oh
Jste prostě baví

Čas stojí, čeká na některé malé vodítko
Dostávám zimnice, když myslím, že tvá láska je pravda

®:

Jste tak těžké číst, budete hrát na schovávanou (s vaším
skutečné záměry)
Pokud máte jen hraní her budu muset říct - sbohem Bye Bye
Bye Bye Bye Bye Bye Bye

Myslíte si, že mě miluješ - Miluješ mě - Do Miluješ mě - Miluješ mě

Byl jsem hlupák, než - Nechtěl bych, aby mi chytil láska - V
řádí 'dveří
Jste víc než horké pro mě - Nebo jsem stránku ve vaší historii-knihy
Nechci, aby se požadavky - ale slovo a čin jít ruku v ruce
Jak se o některé informace - prosím
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy