Texty písní Pearl Jam No Code Sometimes

Sometimes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Large fingers pushin' paint
You're God and you got big hands
The colors blend
The challenges you give man

Seek my part
Devote myself, my small self
Like a book amongst the many on a shelf

Sometimes I know
Sometimes I rise
Sometimes I fall
Sometimes I don't
Sometimes I cringe
Sometimes I live
Sometimes I walk
Sometimes I kneel
Sometimes I speak of nothing at all
Sometimes I reach to myself, dear God

Obrovské prsty obtiskávají barvu
Jsi Bůh a máš velké ruce
Mícháš barvy
Výzvy, které dáváš lidem

Hledej mou část
Obětuji sám sebe, svou maličkost
Jako knihu mezi mnoha na poličce

Někdy to vím
Někdy se vzchopím
Někdy spadnu
Někdy ne
Někdy se plazím
Někdy žiji
Někdy chodím
Někdy klečím
Někdy mluvím úplně o ničem
Někdy dosáhnu na sebe samotného, drahý Bože
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy