Texty písní Pearl Jam Rearviewmirror cd 2 Black (2004 remix)

Black (2004 remix)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sheets of empty canvas, untouched sheets of clay
Were laid spread out before me as her body once did.
All five horizons revolved around her soul
As the earth to the sun
Now the air I tasted and breathed has taken a turn

Ooh, and all I taught her was everything
Ooh, I know she gave me all that she wore
And now my bitter hands chafe beneath the clouds
Of what was everything.
Oh, the pictures have all been washed in black,
tattooed everything...

I take a walk outside
I'm surrounded by some kids at play
I can feel their laughter, so why do I sear?
Oh, and twisted thoughts that spin round my head
I'm spinning, oh, I'm spinning
How quick the sun can drop away

And now my bitter hands cradle broken glass
Of what was everything?
All the pictures have all been washed in black,
tattooed everything...

All the love gone bad turned my world to black
Tattooed all I see, all that I am, all I'll be... yeah...

I know someday you'll have a beautiful life,
I know you'll be a star in somebody else's sky, but why
Why, why can't it be, can't it be mine
Cáry prázdného plátna, netknuté plochy hlíny
se přede mnou rozprostíraly jako kdysi její tělo
Všech pět horizontů kroužilo kolem její duše
Jako Země krouží kolem Slunce
Teď se vzduch, který jsem okusil a dýchal, zmizel a změnil se

a naučil jsem ji vše
já vím, dala mi vše, co měla na sobě
A nyní si mnu své drsné ruce pod mraky
Co to všechno bylo?
všechny obrazy se zbarvily do černa,
všechny vytetované

Šel jsem se projít ven
Jsem obklopen hrajícími si dětmi
Mohu cítit jejich smích, tak proč se cítím tak zvadle?
a zvrácené myšlenky, které mi víří hlavou
Točím se, oh, točím se
Jak rychle může slunce zmizet

A nyní v mých drsných rukou přemítám rozbitou sklenici
Co to všechno bylo?
všechny obrazy se zbarvily do černa,
všechny vytetované

Všechna láska zošklivěla, otočila můj svět do černa
Vytetovala vše, co vidím, vše, co jsem, vše, co budu...

Vím, jednou budeš mít překrásný život,
Vím, že budeš hvězdou na obloze někoho jiného, ale proč,
Proč, proč, ta obloha nemůže být má
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy