Texty písní Peter Gabriel Security I have the touch

I have the touch

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The time I like is the rush hour, cos I like the rush
The pushing of the people - I like it all so much
Such a mass of motion - do not know where it goes
I move with the movement and ... I have the touch

I'm waiting for ignition, I'm looking for a spark
Any chance collision and I light up in the dark
There you stand before me, all that fur and all that hair
Oh, do I dare ... I have the touch

Wanting contact
I'm wanting contact
I'm wanting contact with you
Shake those hands, shake those hands
Give me the thing I understand
Shake those hands, shake those hands
Shake those hands, shake those hands

Any social occasion, it's hello, how do you do
All those introductions, I never miss my cue
So before a question, so before a doubt
My hand moves out and ... I have the touch

Wanting contact
I'm wanting contact
I'm wanting contact with you
Shake those hands, shake those hands
Give me the thing I understand
Shake those hands, shake those hands

Pull my chin, stroke my hair, scratch my nose, hug my knees
Try drink, food, cigarette, tension will not ease
I tap my fingers, fold my arms, breathe in deep, cross my legs
Shrug my shoulders, stretch my back - but nothing seems to please

I need contact
I need contact
Nothing seems to please
I need contact
době, kdy jsem rád, je špička, protože mám rád spěch
narážení lidí - líbí se mi to všechno tak moc
Takové množství pohybu - nevím, kde to jde
Pohybuji se s pohybem a ... Mám na dotek

Já čekám na zapalování, hledám jiskry
Nějaká šance kolize a já jsem se rozsvítí ve tmě
Tam stojíš přede mnou, vše kůže a všechny ty vlasy
Ach, troufám si ... Mám na dotek

Touha po kontaktu
Já jsem chtěl kontakt
Já jsem chtěl kontakt s vámi
Shake ty ruce, potřást rukou těch,
Dej mi, co jsem pochopit
Shake ty ruce, potřást rukou těch,
Shake ty ruce, potřást rukou těch,

Každou společenskou událost, je to ahoj, jak se máš
Všechny tyto úvody, nikdy jsem miss můj pokyn
Takže před otázku, tak před pochyb o tom,
Moje ruka se pohybuje, a ... Mám na dotek

Touha po kontaktu
Já jsem chtěl kontakt
Já jsem chtěl kontakt s vámi
Shake ty ruce, potřást rukou těch,
Dej mi, co jsem pochopit
Shake ty ruce, potřást rukou těch,

Zatáhněte bradu, cévní mozkové příhody moje vlasy, poškrábat můj nos, objetí kolena
Zkuste pití, jídlo, cigarety, bude napětí není snadné
I klepněte na prsty, složit ruce, dýchat v hluboké, přes nohy
Pokrčit moje ramena, elastická záda - ale nic, zdá se, prosím

Potřebuji kontakt
Potřebuji kontakt
Nic Zdá se, prosím
Potřebuji kontakt
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy