Texty písní Phil Collins Both Sides Both Sides Of The Story

Both Sides Of The Story

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Find yourself in the gutter in a lonely part of town
where death waits in the darkness with a weapon to cut some stranger down
sleeping with an empty bottle, he's a sad and an empty hearted man
all he needs is a job, and a little respect, so he can get out while he can

We always need to hear both sides of the story

A neighbourhood peace is shattered it's the middle of the night
young faces hide in the shadows, while they watch their mother and father fight
he says she's been unfaithful, she says her love for him has gone
and the brother shrugs to his sister and says "looks like it's just us from now on"

We always need to hear both sides of the story

And the lights are all on, the world is watching now
people looking for truth, we must not fail them now
be sure, before we close our eyes
don't walk away from here
'til you hear both sides

Here we are all gathered in what seems to be the centre of the storm
neighbours once friendly now stand each side of the line that has been drawn
they've been fighting here for years, but now there's killing on the streets
while small coffins are lined up sadly, now united in defeat

We always need to hear both sides of the story

And the lights are all on, the world is watching now
people looking for truth, we must not fail them now
be sure, before we close our eyes
don't walk away from here
'til you see both sides

White man turns the corner, finds himself within a different world
ghetto kid grabs his shoulder, throws him up against the wall
he says "would you respect me if I didn't have this gun
'cos without it, I don't get it, and that's why I carry one"

We always need to hear both sides of the story
Ocitnete se ve stoce v pusté části města
kde smrt čeká ve tmě se zbraní omezení nějakým cizincem dolů
spí s prázdnou lahví, je to smutné a prázdné srdce muže
vše, co potřebuje, je práce, a trochu úcty, tak může se dostat ven, jakmile může

Vždy potřebujem slyšet obě strany příběhu

Okolí míru je zdrcené, je to uprostřed noci
mladé tváře se schovávají ve stínech, zatímco sledují jejich matky a otce boj
říká ona byla nevěrná, ona říká, že její láska k němu je pryč
a bratr jeho sestře krčí rameny a říká: "Vypadá to, že jen my od nynějška"

Vždy potřebujem slyšet obě strany příběhu

A světla jsou všechny zapnuta, svět se nyní dívá
lidé, kteří hledají pravdu, nesmíme selhat teď
být si jisti, než zavírat oči
nechodit pryč odsud
'až dokud se neuslyší na obou stranách

Tady jsme se všichni sešli v tom, co se zdá být uprostřed bouře
Sousedé jednou přátelští nyní stojí každé straně, která byl vypracována
že tu byl boj už léta, ale teď je zabíjení na ulicích
zatímco malé rakve jsou seřazeni bohužel, nyní sjednocené v porážce

Vždy potřebujem slyšet obě strany příběhu

A světla jsou všechny zapnuta, svět se nyní dívá
lidé, kteří hledají pravdu, nesmíme selhat teď
být si jisti, než zavírat oči
nechodit pryč odsud
'až dokud se neuslyší na obou stranách

Bílý muž zatáčí za roh, ocitne se v jiném světě
ghetto kluk chytne jeho rameno, hodí ho ke zdi
on říká, že "bys mohl respektovat, jestliže nemám tuto pistoli
'Protože bez ní, to nedostanu, a to je důvod, proč jednu nosím"

Vždy se musí slyšet obě strany příběhu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy