Texty písní Phil Collins Both Sides We Fly So Close

We Fly So Close

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

'We never realise just how close we come to disaster whether in love or everyday life...'

My harbour lights are fading fast
soon they'll disappear
alone I sit in darkness
hoping someone might come near
though I wait, though I try
no one ever comes
and the feeling that I have flood over me
the river starts to run

We fly so close
we fly so close
sometimes we fly too close

Every place you run to, everywhere you turn
there are places that you know you should not go
but some bridges just won't burn
all my life, though I try
I cannot change the past
and the ghosts that come back to haunt you
make you realise at last

We fly so close
we fly so close
sometimes we fly too close
we fly too close

My heart is racing much faster now
life passes before my eyes
something's I see, they make me smile
something's they make me cry
so I look, so I try to find
a lesson I can learn
the passing of time hasn't changed my mind
and the ghosts I know return

You know we fly so close
we fly so close
sometimes we fly too close
we fly too close

We fly so close, you and I sometimes
sometimes we fly so close,
we'll never know how many times
we fly so close
we fly so close
'Nikdy jsme si uvědomili, jak blízko jsme přišli ke katastrofě, zda v lásce nebo každodenního života ...'

Moje přístavu světla rychle opadá
brzy, že si zmizí
Sedím sám ve tmě
doufal, že někdo může přijít blízko
když jsem čekat, když se snažím
nikdo přichází
a pocit, že jsem povodeň nade mnou
Řeka začíná běžet

Létáme tak blízko
létáme tak blízko
Někdy jsme se letět příliš blízko

Každé místo, kam běžet, všude, kam se obrátit
tam jsou místa, že víte, že by nemělo jít
ale některé mosty prostě nebude hořet
celý svůj život, když se snažím
Nemohu změnit minulost
a duchové, které přijdou strašit vás
si uvědomíte, na poslední

Létáme tak blízko
létáme tak blízko
Někdy jsme se letět příliš blízko
létáme příliš blízko

Mé srdce je závodění mnohem rychleji teď
život projde před mýma očima
něco vidím, dělají mi úsměv
něco se mi plakat
tak se dívám, tak se snažím najít
lekce můžu učit
plynutí času nezměnila mé mysli
a duchové vím návrat

Víte, létáme tak blízko
létáme tak blízko
Někdy jsme se letět příliš blízko
létáme příliš blízko

Létáme tak blízko, ty a já občas
Někdy jsme se letět tak blízko,
se nikdy nedozvíme, kolikrát
létáme tak blízko
létáme tak blízko
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy