Texty písní Phil Collins Both Sides We're Sons Of Our Fathers

We're Sons Of Our Fathers

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

'It seems that family values have changed since I was a kid, at least I remember it that way...'

When I grow up to be a man
like my father was when I was young
I hope i can make him so proud of me
Proud enough to call me his son

What makes these people so different now
what makes these times so strange?
seems most people got most everything they need
how come we see this change

Our sons and daughters seem to be beyond our control
their smile is fading fast, they're losing their soul
when will we ever learn, yet I'm a believer

When I was a boy, did we have more respect?
this world seemed a nicer place to be
but time slowly passes and one day you look around
you hardly recognise what you see

Our sons and daughters seem to be beyond our control
their smile is fading fast, they're losing their soul
now when will we ever learn, yet I'm a believer

They're beyond our control

We're all sons of our fathers
sometimes I feel like mine
and I can hear him say, the things I say
seems all things come around in time

Why these things happen we'll never know
guess that was then and this is now
we always knew that change was gonna come
but I want to go back, please tell me how

Our sons and daughters seem to be beyond our control
their smile is fading fast, they're losing their soul
when will we ever learn, yet I'm a believer
'Zdá se, že rodinné hodnoty se změnily, protože jsem byl kluk, alespoň jsem si to takhle ...'

Když jsem vyrostl být mužem
jako můj otec, když jsem byl mladý
Doufám, že ho můžu tak na mě pyšný
Hrdý natolik, aby mi zavolal svého syna

Co dělá z těchto lidí tak odlišné teď
to, co dělá tyto časy tak divné?
Zdá se většina lidí má většina vše, co potřebují
jak to, že se to změní

Naši synové a dcery se zdá být mimo naši kontrolu
jejich úsměv je rychle opadá, že ztrácíme své duše
když budeme stále učit, ale já jsem věřící

Když jsem byl kluk, jsme mít více respektu?
tento svět zdál hezčí místo, které bude
ale čas přechází pomalu a jednoho dne se podíváte kolem sebe
si jen stěží rozpoznat, co vidíte

Naši synové a dcery se zdá být mimo naši kontrolu
jejich úsměv je rychle opadá, že ztrácíme své duše
teď, když budeme stále učit, ale já jsem věřící

Jsou to mimo naši kontrolu

My všichni jsme synové svých otců
někdy mám pocit, jako je ta moje
a slyším ho říkat, co říkám
Zdá se všechny věci přicházejí v době kolem

Proč se tyto věci dějí se nikdy nedozvíme
myslím, že byl pak, a to je nyní
vždy jsme věděli, že změna byla přijdou
ale chci se vrátit, prosím, řekněte mi, jak

Naši synové a dcery se zdá být mimo naši kontrolu
jejich úsměv je rychle opadá, že ztrácíme své duše
když budeme stále učit, ale já jsem věřící
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy