Texty písní Phil Collins Dance into the Light No Matter Who

No Matter Who

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Well it's a long, long road when you're out there alone,
no matter what side you're on,
but there's a heart of gold behind the smile
and it brought me to where I belong.

'Cos I'd set my sights on finding you
and I'm staying forever, you know it's true
Yes I'd set my sights on finding you
don't be lonely tonight, we can make it alright

No matter what you say,
no matter who you are,
love always finds a way
finds a way to your heart.

Well it's a cold lonely road, but you can survive
no matter which way you choose,
and as long as there's life behind these eyes
I'm here with you, win or lose.

If you let your light shine on through
someone will come round to pull you through,
yes just let your light shine on through,
don't be lonely tonight, you can make it alright.

Just hold my hand,
come with me a while, I'll make you smile.
Just hold my hand
there's someone who loves you, it's me, oh it's me.

No matter what you say,
no matter who you are,
love always finds a way
finds a way to your heart.

It's alright that you cry if you're lonely sometime,
no matter who's by your side,
'cos the love that you look for is inside us all,
but it's something you have to find

And I'd set my sights on finding you
and I'm staying forever, you know it's true.
Yes I'd set all my sights on findingyou
don't be lonely tonight, we can make it alright.

No matter what you say,
no matter who you are,
love always finds a way
finds a way to your heart.
No, je to dlouhá, dlouhá cesta, když jste venku a sám,
bez ohledu na to, co jste na straně,
ale je tu srdce ze zlata za úsměv
a to mě přivedlo na místo, kde patřím.

'Protože jsem nastavit své památky na závěr vám
a já jsem zůstat navždy, víte, že je to pravda
Ano, jsem si nastavit své památky na závěr vám
nemusí být osamělý večer, můžeme to v pořádku

Bez ohledu na to, co říkáte,
bez ohledu na to, kdo jste,
láska vždycky najde způsob, jak
najde způsob, jak vaše srdce.

No, je to studená osamělá silnice, ale můžete přežít
bez ohledu na to, jakým způsobem si vyberete,
a jak dlouho jak tam je život za těmito očima
Jsem tady s vámi, vyhráváte nebo prohráváte.

Pokud jste ať svítí vaše světlo na přes
někdo přijde kolo tahat vás,
ano, jen ať svítí vaše světlo na přes,
nemusí být osamělý večer, můžete dělat to v pořádku.

Jen držet za ruku,
pojď se mnou chvíli, budu vás úsměv.
Jen držet za ruku
je tu někdo, kdo tě miluje, to jsem já, ach to jsem já.

Bez ohledu na to, co říkáte,
bez ohledu na to, kdo jste,
láska vždycky najde způsob, jak
najde způsob, jak vaše srdce.

To je v pořádku, že jste plakat, pokud jste někdy osamělá,
bez ohledu na to, kdo je po vašem boku,
'cos lásku, kterou hledáme, jsou uvnitř nás všech,
ale je to něco, co musíte najít

A já bych nastavit své památky na závěr vám
a já jsem zůstat navždy, víte, že je to pravda.
Ano, jsem nastavit všechny své památky na findingyou
nemusí být osamělý večer, můžeme to v pořádku.

Bez ohledu na to, co říkáte,
bez ohledu na to, kdo jste,
láska vždycky najde způsob, jak
najde způsob, jak vaše srdce.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy