Texty písní Pitbull Back In Time-(OST Men in black III) Back In Time

Back In Time

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Let´s excuse me baby,
Go, yeah you baby,
Back, ooh you groovy baby,
In, let´s make a movie baby,
Time, excuse me baby,
Let´s, yeah you baby,
Go, ooh you groovy baby,
Back in,
let´s make a movie baby,
Time

It´s Mr.Worldwide,
Agent A., Reporting live,
From Cape Canaveral,
MK, Big Syphe, let´s ride

Back, back, in, in, time
Baby, ohhh baby, 
ohhh baby, my sweet baby,
you´re the one.

Miami equals black mask,
black clothes,
With a little bit of rope to tie,
I flipped it.

Black suits, white shirts,
black glasses with a matching tie,
Like Agent J. or agent K,
and I wish the whole world would.

Ok, I´m tryin´ make a
billion out of 15 cents,
Understand, understood.

I´m a go-getter, mover, shaker, culture,
bury a border,
record-breaker won´t cha.

Give credit where credit
is due don´t cha,
know that I don´t give a number two,
Y´all just halfway thoughts

Not worth the back of my mind,
But to understand the future,
we have to go back in time.

Baby, ohhh baby, 
ohhh baby,my sweet baby,
you´re the one.

I got the globe, yeah,
in the palm of my hand,
Wherever I spin it,
that´s where I land.

Let´s save the world,
Men in Black,
I know you understand.

Stop the movement,
they can try if they want to,
Ignorar lo latino, si,
they can try if they want to.

What Pit solves is a bit raw,
Took like jigsaw and built it all,
Despite a big loss, I´d bet it all.

And fought blind against the world,
Ray Charles,
Y´all just halfway thoughts.

Not worth the back of my mind,
But to understand the future,
we have to go back in time.

Baby, ohhh baby, 
ohhh baby,my sweet baby,
you´re the one.

Let´s excuse me baby,
Go, yeah you baby,
Back, ooh you groovy baby,
In, let´s make a movie baby,
Time, excuse me baby,
Let´s, yeah you baby,
Go, ooh you groovy baby,
Back in,
let´s make a movie baby,
Time

Baby, my sweet baby, 
My sweet baby,my sweet baby,
you´re the,

Baby, ohhh baby, 
ohhh baby,my sweet baby,
you´re the one.
Poďme, odpusť mi, zlatko
Cestovať, yeah ty, zlatko
Späť, ooh, ty nádherné zlatko
V, poďme natočiť film, zlatko
Čase, odpusť mi, zlatko
Poďme, odpusť mi, zlatko
Cestovať, yeah ty, zlatko
Späť, ooh, ty nádherné zlatko
V, poďme natočiť film, zlatko
Čase

To je pán Celosvetový , Agent A, hlásenie naživo
Z Cape Canaveral, MK, Big Syphe, poďme jazdiť

Späť, späť, v, v, čase

Zlatko, ohhh zlatko
Ohhh zlatko, moje sladké zlatko
Ty si ten pravý

Miami rovná sa čierna maska, čierne oblečenie
S trochou lana na zaviazanie, preletel som to
Čierne obleky, biele tričká, čierne okuliare s vhodnou kravatou
Ako Agent J alebo Agent K a prajem si, aby to bol celý svet
OK, skúšam spraviť miliardu z 15. centov
Rozumiem, pochopené
Som muž činu, iniciátor, vyklepávač, kultúrny, pochovávam stravníkov, rekordman, ty to nebudeš?
Dávam kredit tam, kam má kredit prísť, ty nie?
Vedz, že ja nie som číslo dva
Vy všetci proste máte polovičaté myšlienky
Nemá to cenu v zadu v mojej mysli
Ale aby sme rozumeli budúcnosti, musíme cestovať späť v čase

Zlatko, ohhh zlatko
Ohhh zlatko, moje sladké zlatko
Ty si ten pravý

Mal som zemeguľu, yeah, vo svojej dlani
Kamkoľvek ju otočím, to je tam, kde pristanem
Poďme zachrániť svet
Muži v čiernom, viem, že tomu rozumiete
Prestaňte sa hýbať, môžu to skúšať ak chcú
Nevedia po latinsky, áno, môžu to skúšať ak chcú
To, čo Pit vyrieši je trochu nespracované
Zobral si niečo ako pílu a všetko to postavil
Napriek veľkej prehre som stavil všetko
A bojoval som slepý proti svetu, Ray Charles
Vy všetci proste máte polovičaté myšlienky
Nemá to cenu v zadu v mojej mysli
Ale aby sme rozumeli budúcnosti, musíme cestovať späť v čase

Zlatko, ohhh zlatko
Ohhh zlatko, moje sladké zlatko
Ty si ten pravý

Poďme, odpusť mi, zlatko
Cestovať, yeah ty, zlatko
Späť, ooh, ty nádherné zlatko
V, poďme natočiť film, zlatko
Čase, odpusť mi, zlatko

Poďme, odpusť mi, zlatko
Cestovať, yeah ty, zlatko
Späť, ooh, ty nádherné zlatko
V, poďme natočiť film, zlatko
Čase

Zlatko, ohhh zlatko
Ohhh zlatko, moje sladké zlatko
Ty si ten pravý
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy