Texty písní Poets of the Fall Revoulution Roulette Fragile

Fragile

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You've been biting bullets all these years, I know
There beside yourself, choking back tears
And you aced avoiding possibility
When you made your bed upon the bittersweet

Oh, now don't you worry
There's no need to be sorry
There's still time to step lightly

Cos the love you used to feel
Is still in there, inside
It may be the faded photograph
The lock of hair, don't hide
If you're scared, I'm here to hold you,
If you get lost I'm here to guide you
Love is peace when peace is fragile
Love is all the good in you that still remains
Love is peace when peace is fragile

You've been going out of way to agree
Like you've been rubbing yourself
All wrong just to be somebody else's genie
Catering to your disasters every need
Waiting to finally be set free

I said, baby, don't worry
Life will carry
Just take it slowly

Cos the love you used to feel
Is still in there, inside
It may be the faded photograph, the lock of hair, don't hide
If you're scared, I'm here to hold you,
If you get lost I'm here to guide you
Love is peace when peace is fragile
Love is all the good in you that still remains
Love is peace when peace is fragile
Všechny ty roky jsi byla sžírána kůlkami, já vím
Tady vedle tebe, tlumící slzy
A ty jsi jednička ve vyhýbání se možností
Když sis vyrobila postel nad hořkosladkostí

Oh, teď neměj obavy
Není třeba litovat
Je tady ještě čas na lehký krok

Protože láska, kterou jsi měla ve zvyku cítit
Je stále uvnitř
Může vyblednout fotografii, pramen vlasů neskryješ
Když jsi vyděšená, jsem tady abych Tě držel
Jestli jsi se ztratila, jsem tady, abych Tě vedl
Láska je mír, když mír je křehký
Láska je všechno dobré v tobě, co stáe zůstává
Láska je mír, když mír je křehký

Šla jsi mimo cestu, abys souhlasila
Jako jsi drhnula sama sebe
Všechno špatné jen bylo džinem někoho jiného
Zajišťující pohromy v každé nouzi
Čekající, aby nakonec byl propuštěn

Řekl jsem, kotě, neměj obavy
Život se potáhne
Jen ho vem pozvolna

Protože láska, kterou jsi měla ve zvyku cítit
Je stále uvnitř
Může vyblednout fotografii, pramen vlasů neskryješ
Když jsi vyděšená, jsem tady abych Tě držel
Jestli jsi se ztratila, jsem tady, abych Tě vedl
Láska je mír, když mír je křehký
Láska je všechno dobré v tobě, co stáe zůstává
Láska je mír, když mír je křehký
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy