Texty písní Poets of the Fall Revoulution Roulette Psychosis

Psychosis

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Well, it’s a different man in your face
And so out of place
That you can see anything there
That you wish
Kiss my bliss
It’s like I’m a welcoming
Freakshow doormat
Held in awe while growing fat in the head
This is where we all should see red
A big fat wet slab of red

And I see that it makes me anti everything
And I see that it makes me
Want to shed my skin, shed my skin
Revelation leading to my
Psychosis and inspiration
Digest another hallucination
Psychosis by recreation
Happy till the next deterioration
Psychosis

For you it’s a different notion
Of music and motion
A dance of lights, a prosaic ocean
A delicate, nearly transparent
Creation of somebody’s soul on the screen
Has caught you in between
Of somebody’s life on the stage
And somebody’s life on frontpage
And this is where we all should see red
A big fat laughing mouth of red

And I see that makes anti everything
And I see that it makes me want
To shed my skin, shed my skin
I think I’m gonna start my own religion
Seems to be the recipe for a new sensation
Think it’s gonna make a trendy revolution
Quite the contribution
To the unnatural selection

Dobře, ve tvé tváři je jiný muž
A nevhodný
Že tam můžeš vidět cokoliv
Co si přeješ
Polib mé blaho
Je to jako by mě vítala
Šílená rohožka
Držená v úctě během růstu tuku v hlavě
To je tam, kde bychom
Všichni měli vidět rudě
Velká tlustá mokrá červená deska

A já vidím, že mě to všechno dělá proti
A já vídím, že mě to nutí
Chtít shodit kůži, shodit kůži
Odhalení vedoucí k mé
Psychóze a inspiraci
Strav další přelud
Psychózní zábavy
Skojený jen do dalšího zhoršení
Psychóza

Pro tebe je to odlišné pojetí
Muziky a pohybu
Tanec světel, prozaický oceán
Delikátní téměř průhledný
Tvorba čísi duše na obrazovce
Tě chytí mezi
Něčí život na jevišti
A něčí život na přední stránce
A to je tam, kde bychom
Všichni měli vidět rudě
Velká tlustá smějící se červená ústa
A já vidím, že mě to všechno dělá proti
A já vídím, že mě to nutí
Chtít shodit kůži, shodit kůži
Myslím, že začnu své vlastní náboženství
Zdá se to být receptem na nový pocit
Myslím, že to udělá módní revoluci
Dost přispěje
Nepřirozenému výběru
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy