Texty písní Poets of the Fall Signs of Life Overboard

Overboard

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I see you crying and it rains
Washing away the bad days
Washing away the pain loss brings, yeah
And then you smile though it aches
Cos you don't believe in mistakes
Just that we made a mess of things

When the deal that you made with love
Is now a one way street
A one way street
And you'll feel you'll go overboard
Cos you're incomplete, incomplete

You're not afraid to rely
On any way you can try
To learn to make some sense of things, yeah
And the way you say we'll get by
With a little laugh we can fly
You know the measure of hope that brings

When the deal that you made with love
Is just a one way street
A one way street
And you'll feel you'll go overboard
Cos you're incomplete, incomplete

I hear you laughing like a child
Instead of choking all riled
Instead of staring at shortcomings, yeah
Just like the rain when you cried
Washed all the stains of false pride
You'll learn to make the best of things

Have a little more of not enough
More of what is less but isn't love
Little of the same you're dreaming of
That's enough, that's enough

When the deal that you made with love
Is now a one way street
A one way street
And you'll feel you'll go overboard
Cos you're incomplete, incomplete

When the deal that you made with love
Is just a one way street
A one way street
And you'll feel you'll go overboard
Cos you are in-complete, yeah

When the deal that you made with love
Is now a one way street
A one way street
And you'll feel you'll go overboard
Cos you're incomplete, incomplete

When the deal that you made with love
Is just a one way street
A one way street
And you'll feel you'll go overboard
Cos you're incomplete, incomplete
idím Tě plakat a prší
Splachují se špatné dny
Splachuje se bolest, kterou přináší ztráta, yeah
A potom se směješ ačkoli to bolí
Protože nevěříš v chyby
Právě proto jsi udělala nepořádek ve věcech

Když dohoda, kterou jsi uzavřela s láskou
Je teď na cestě ulicí
Jedné straně ulice
A ty se budeš cítit jako bys šla přes palubu
Protože jsi neúplná, neúplná

Nebojíš se spoléhat
Na jakoukoli cestu, kterou můžeš jít
Aby ses naučila některý smysl věcí, yeah
A způsob, jak říkát projdeme
S malým úsměvem můžeme létat
Víš, co přináší míra naděje

Když dohoda, kterou jsi uzavřela s láskou
Je teď na cestě ulicí
Jedné straně ulice
A ty se budeš cítit jako bys šla přes palubu
Protože jsi neúplná, neúplná

Slyším Tě smát se jako dítě
Namísto rozechvělou vším vztekem
Namísto zírající na nedostatky, yeah
Právě jako déšť, když jsi plakala
Smyl všechny skvrny falešné pýchy
Naučíš se dělat nejlepší věci

Měj trochu více nedostatku
Více toho, co je méně, ale není to láska
Stejně méně toho o čem sníš
To stačí, to stačí

Když dohoda, kterou jsi uzavřela s láskou
Je teď na cestě ulicí
Jedné straně ulice
A ty se budeš cítit jako bys šla přes palubu
Protože jsi neúplná, neúplná

Když dohoda, kterou jsi uzavřela s láskou
Je teď na cestě ulicí
Jedné straně ulice
A ty se budeš cítit jako bys šla přes palubu
Protože jsi neúplná, neúplná, yeah

Když dohoda, kterou jsi uzavřela s láskou
Je teď na cestě ulicí
Jedné straně ulice
A ty se budeš cítit jako bys šla přes palubu
Protože jsi neúplná, neúplná

Když dohoda, kterou jsi uzavřela s láskou
Je teď na cestě ulicí
Jedné straně ulice
A ty se budeš cítit jako bys šla přes palubu
Protože jsi neúplná, neúplná
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy