Texty písní Poets of the Fall Signs of Life Shallow

Shallow

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

More in my face than is my taste
I grow so weary I'll surrender
to what they say Let them lead the way
Till' I can no longer remember
my darling dreams Prewritten scenes,
whatever felt my own
So to save face I'll take my place
Where I may safely feel alone

Glad the waters are so shallow
When the river runs so cold
Glad the waters are so shallow
When the river runs cold
Glad the waters are so shallow
When the river runs so cold
Glad the waters are so shallow
When the river runs cold

I'm quick to wait, and so to hate
They call me gracious for my patience
And I feel proud under that shroud
And all the while it's all evasion

Some humor here to fend off fear
And I'm a little more lost, oh dear
So to save face I'll hold my place
So I may safely feel alone

Glad the waters are so shallow
When the river runs so cold
Glad the waters are so shallow
When the river runs cold
Glad the waters are so shallow
When the river runs so cold
Glad the waters are so shallow
When the river runs cold
Více na mojí tváři než v chuti
Stávám se tak unaveným
Vzdám se tomu, co říkají
Nech je jít napřed
Dokud nebudu již moci
Pamatovat si sny mé lásky
Přepsané scény
Cokoli mi připadá jako moje
Takže abych si zachovat tvář
Zaujmu své místo
Kde se můžu cítít bezpepčně

Radostné vody jsou tak mělké
Když se řeka stává chladnou
Radostné vody jsou tak mělké
Když se řeka stává chladnou
Radostné vody jsou tak mělké
Když se řeka stává chladnou

Jsem rychlý na čekání a tak ho nenávidím
Oslovují mě laskavě díky mé trpělivosti
A já cítím pýchu pod tímhle pláštěm
A po celou dobu je to všechno únikem
Asi zdejší humor odrazil strach
A já jsem trochu víc ztracen, oh miláčku
Takže abych si zachovat tvář
Zaujmu své místo
Tak se osamotě cítím bezpečně

Radostné vody jsou tak mělké
Když se řeka stává chladnou
Radostné vody jsou tak mělké
Když se řeka stává chladnou
Radostné vody jsou tak mělké
Když se řeka stává chladnou
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy