Texty písní Poets of the Fall Signs of Life Sleep

Sleep

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hear your heartbeat
Beat a frantic pace
And it's not even seven AM
You're feeling the rush of anguish settling
You cannot help showing them in
Hurry up then
Or you'll fall behind and
They will take control of you
And you need to heal the hurt behind your eyes
Fickle words crowding your mind

So
Sleep, sugar, let your dreams flood in
Like waves of sweet fire, you're safe within
Sleep, sweetie, let your floods come rushing in
And carry you over to a new morning

Try as you might
You try to give it up
Seems to be holding on fast
It's hand in your hand
A shadow over you
A beggar for soul in your face
Still it don't mater if you won't listen
If you won't let them follow you
You just need to heal
Make good all your lies
Move on and don't look behind

So
Sleep, sugar, let your dreams flood in
Like waves of sweet fire, you're safe within
Sleep, sweetie, let your floods come rushing in
And carry you over to a new morning

Day after day
Fickle visions messing with your head
Fickle, vicious
Sleeping in your bed
Messing with your head
Fickle visions
Fickle, vicious…

Sleep, sugar, let your dreams flood in
Like waves of sweet fire, you're safe within
Sleep, sweetie, let your floods come rushing in
And carry you over to a new morning
Poslouchej svůj tep
Tluče šíleným tempem
A není ani sedm ráno
Cítíš spěch usazující se bolesti
Nemůžeš si pomoci ukazováním
Pospěš potom
Nebo zůstaneš pozado a
Oni Tě ovládnou
A potřebuješ léčit zranění za tvýma očima
Nestálá slova zaplňují tvou mysl

Tak
Spi, zlato, nech své sny vplout
Jako vlny sladkého ohně, uvnitř jsi v bezpečí
Spi, miláčku, nech své přílivy přijít ve spěchu
A přenést Tě k novému ránu

Zkus tak jak bys mohla
Zkoušíš to vzdát
Zdáš se být vytrvale rychlá
Je to ruka ve tvé ruce
Stín za tebou
Žebrák duší ve tvé tváři
Stále nezáleží na tom, jestli nebudeš poslouchat
Jestli je nenecháš následovat Tě
Jen potřebuješ léčení
Udělej všechny své lži dobrýma
Přejdi a nedívej se dozadu

Tak
Spi, zlato, nech své sny vplout
Jako vlny sladkého ohně, uvnitř jsi v bezpečí
Spi, miláčku, nech své přílivy přijít ve spěchu
A přenést Tě k novému ránu

Den za dnem
Nestálé vize klamajcí tvou hlavu
Nestálé, zlé
Spící ve tvé posteli
Klamající tvou hlavu
Nestálé vize
Nestálé, zlé...

Spi, zlato, nech své sny vplout
Jako vlny sladkého ohně, uvnitř jsi v bezpečí
Spi, miláčku, nech své přílivy přijít ve spěchu
A přenést Tě k novému ránu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy