Texty písní Poets of the Fall Twillight Theater Heal My Wounds

Heal My Wounds

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I burn to make you understand
One wrong word and
It all may come crashing down
For the fates are devious by heart
They envy you your dreams
So they'll let you drown

And there is no why, there is no how
It's like the sky, just one free flow
But you're here right now
And this is your show
So take a bow ‘cos the show is on right...

Here and now with all dreams realized
Would you choose still more time to do
Don't fall down when it's time to arise
No-one else can heal your wounds

Once again taboo becomes your law
What you want seems
Taken by another tide turning
Away from our flower field
Where we used to lay beneath the sky,
Riding dreams to some other side

Do they burn, the wishes whispered
Like secrets, they yearn, just to be heard
I'm done with questions,
I have no answers, the choice is yours,
‘Cos the show is on right...

Here and now with all dreams realized
Would you choose still more time to do
Don't fall down when it's time to arise
No-one else can heal your wounds

The bigger the lies
The more they want to believe them
And like a vice
Hold on to what they believe in

Here and now with all dreams realized
Would you choose still more time to do
Don't fall down cos I need you to rise
No-one else can heal my wounds
Hořím, abych Tě přinutil porozumět
Jedno špatné slovo a
Všechno se boří
Pro osudy díky kterým srdce chybuje
Závidí ti tvoje sny
Tak Tě nechají utopit

A není tu žádné proč, není tu žádné jak
Je to jako nebe, jen jeden volný proud
Ale ty jsi teď tady
A tohle je tvoje show
Tak se ukloň protože ta show je dobrá

Tady a teď se všemi zrealizovanými sny
Mohla bys mít stále dost času
Nespadni, když čas povstává
Nikdo další nemůže uzdravit moje rány

Znovu se zákaz stává tvým zákonem
Chceš, aby to tak vypadalo
Znovu otočil karty
Pryč od našeho květinového pole
Kde jsme měli ve zvyku ležet pod nebem
Přijíždějící sny z druhé strany

Hoří, šeptají přání
Jako tajemství, touží jen po tom
Abys je slyšela
Mám připravenou otázku
Nemám odpovědi, volba je na tobě
Protože ta show je dobrá…

Tady a teď se všemi zrealizovanými sny
Mohla bys mít stále dost času
Nespadni, když čas povstává
Nikdo další nemůže uzdravit moje rány

Větší lži
Chtějí víc, když jim věříš
A jako zlozvyk
Se drží na tom, v co věříš

Tady a teď se všemi zrealizovanými sny
Mohla bys mít stále dost času na to
Nespadni, když čas povstává
Nikdo další nemůže uzdravit moje rány
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy