Texty písní Poets of the Fall Twillight Theater War

War

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Do you remember standing on a broken field
White crippled wings beating the sky
The harbingers of war
With their nature revealed
And our chances flowing by

If I can let the memory heal
I will remember you with me on that field

When I thought that I fought this war alone
You were there by my side on the frontline
When I thought that I fought without a cause
You gave me a reason to try

Turn the page I need to see something new
For now my innocence is torn
We cannot linger on this stunted view
Like rabid dogs of war

I will let the memory heal
I will remember you with me on that field

When I thought that I fought this war alone
You were there by my side on the frontline
And we fought to believe the impossible

When I thought that I fought this war alone
We were one with our destinies entwined
When I thought that I fought without a cause
You gave me the reason why

With no-one wearing their real face
It's a whiteout of emotion
And I've only got my brittle bones
To break the fall

When the love in letters fade
It's like moving in slow motion
And we're already too late if we arrive at all

And then we're caught up in the arms race
An involuntary addiction
And we're shedding every
Value our mothers taught

So will you please show me your real face
Draw the line in the horizon
‘Cos I only need your name
To call the reasons why I fought

When I thought that I fought this war alone
You were there by my side on the frontline
And we fought to believe the impossible

When I thought that I fought this war alone
We were one with our destinies entwined
When I thought that I fought without a cause
You gave me the reason why
Pamatuješ si stání v rozbitém poli
Bílá zmrzačená křídla udeřují do oblohy
Předzvěsti války
Odhalily její povahu
A naše šance odpluly

Jestli můžu nechat vzpomínku léčit
Budu si pamatovat tebe se mnou na tom poli

Když jsem myslel, že bojuju tuhle válku sám
Byla jsi tady po mém boku v přední linii
Když jsem myslel, že bojuju bez důvodu
Dala jsi mi důvod zkusit to

Otoč stránku, potřebuji vidět něco nového
Prozatím je moje nevinnost potrhaná
Nemůžeme se zabývat tímhle
Bráněným pohledem
Jako vvzteklí psi války

Nechám vzpomínku léčit
Budu si pamatovat tebe se mnou na tomto poli

Když jsem myslel, že bojuju tuhle válku sám
Byla jsi tady po mém boku v přední linii
A bojovali jsme, abychom uvěřili nemožnému

Když jsem myslel, že bojuju tuhle válku sám
Byli jsme ti jedni s proplatenými osudy
Když jsem myslel, že bojuju bez důvodu
Dala jsi mi důvod proč

S nikým, kdo nosí svou pravou tvář
Je to jako vybledlé z emocí
A mám jenom své křehké kosti
Aby zabrzdily pád

Když láska v dopise upadá
Je to jako posun v pomalém pohybu
A máme zpoždění, jestli vůbec dorazíme

A potom jsme byli zapleteni do armád ras
Nedobrovolná závislost
A setřesáváme každou hodnotu.
Které nás učily naše matky

Tak ukážeš mi prosím svou pravou tvář?
Udělej tomu konec v obloze
Protože já potřebuju jenom tvoje jméno
Abych vykřikl důvod proč jsem bojoval

Když jsem myslel, že bojuju tuhle válku sám
Byla jsi tady po mém boku v přední linii
A bojovali jsme, abychom uvěřili nemožnému

Když jsem myslel, že bojuju tuhle válku sám
Byli jsme ti jedni s proplatenými osudy
Když jsem myslel, že bojuju bez důvodu
Dala jsi mi důvod proč
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy