Texty písní Polemic Nenudin Are You Ready Fi Dis Fire?

Are You Ready Fi Dis Fire?

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There are many shouters mostly those
with a big mouths they´re saying : you are commercial
sure they really have their own truth
we don´t mind it depends on their youth

are you ready fi this fire – fire
join us stand to our desire

you can get it if you really want
but it will take a lot of time and work
don't expect that sucess will fall down
from the heaven it can happen in joke
Existuje mnoho shouters většinou ti
se velká ústa říkají: vy jsou obchodní
jisti, že skutečně mají své vlastní pravdy
nám to nevadí, že záleží na jejich mládí

Jste připraveni fi tento oheň - oheň
Přidejte se k nám stojí na naše přání

můžete získat, pokud ho opravdu chcete
ale bude to trvat hodně času a práce
Neočekáváme, že úspěch bude padat
Z nebe se může stát v vtip..
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy