Texty písní Polens Mama Mia

Mama Mia

Skrýt překlad písně ›

Já jsem byl podvedený s vámi od té doby, co já nevím kdy
Tak já skládající se má mysl, to musí skonèit
Dívat se na mì právì teï, bude co jsem kdy uèit se?
Nevím jak ale já náhle ztratím kontrolu
Tam je oheò uvnitø mého duše
Jen jeden pohled a já mohu slyšet zvonkový prsten
Ještì jeden pohled a já zapomenu všechno, o- o- o- ó!

Maminka mia, zde já jdu znovu
Mùj mùj, jak mohu vzdorovat Vám?
Maminka mia, to ukáže znovu?
Mùj mùj, jen kolik já jsem zmeškal vás
Ano, já jsem byl zoufalý
Modrý od doby dne, který my pøetržený
Proè, proè co jsem kdy nechal tì jdu?
Maminka mia, teï opravdu já znám,
Mùj mùj, nikdy jsem nemohl nechat tì jdu.

Já jsem byl rozhnìvaný a smutný o vìcech, které vy dìláte
Já nemohu spoèítat po celou tu dobu který øekl jsem vám my jsme pøes
A kdy vy jdete, kdy vy boucháte dveømi
Myslím si, že znáte že nebudete pryè pøíliš dlouho
Znejte že já jsem ne že silný.
Jen jeden pohled a já mohu slyšet zvonkový prsten
Ještì jeden pohled a já zapomenu všechno, o- o- o- ó!

Maminka mia, zde já jdu znovu
Mùj mùj, jak mohu vzdorovat Vám?
Maminka mia, to ukáže znovu?
Mùj mùj, jen kolik já jsem zmeškal vás
Ano, já jsem byl zoufalý
Modrý od doby dne, který my pøetržený
Proè, proè co jsem kdy nechal tì jdu?
Maminka mia, dokonce když já øíkám
Ahoj ahoj, nechejte mì právì teï nebo nikdy
maminka mia, to je hra, kterou my hrajeme
Ahoj ahoj nemíní navždy

Maminka mia, zde já jdu znovu
Mùj mùj, jak mohu vzdorovat Vám?
Maminka mia, to ukáže znovu?
Mùj mùj, jen kolik já jsem zmeškal vás
Ano, já jsem byl zoufalý
Modrý od doby dne, který my pøetržený
Proè, proè co jsem kdy nechal tì jdu
Maminka mia, teï opravdu já znám
Mùj mùj, nikdy jsem nemohl nechat tì jdu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy